אודות

עמותת סיכוי היא ארגון חברה אזרחית, משותף ליהודים וערבים, אזרחי המדינה, אשר נוסד בשנת 1991, במטרה לקדם שוויון מלא בין האזרחים הערבים-פלסטינים לאזרחים היהודים בישראל.

 סדר היום של העמותה ופעילותה נגזרים מדיאלוג שוטף וגלוי בין הערבים והיהודים, חברי הצוות המקצועי והועד המנהל, אשר באים מן הזרם המרכזי בציבור שלהם.

 מצב האי-שוויון בין יהודים לערבים במדינה אינו צודק, וגם הרה אסון. מאז קום המדינה מופלים האזרחים הערבים לרעה לעומת האזרחים היהודים בכל תחומי החיים. כל ממשלות ישראל נקטו אפליה מוסדית עקבית נגד האזרחים הערבים, וכך נוצר פער אשר פוגע בזכויות המיעוט הפלסטיני בישראל, ומסכן את האפשרות של חיים משותפים במדינה.

 ועדת-אור, אשר קמה לאחר אירועי אוקטובר 2000 קבעה, בין היתר, כי על הממשלה "למחוק את כתם האפליה נגד האזרחים הערבים" ולהציב זאת בראש סדר הקדימויות שלה.

 הייעוד של עמותת סיכוי הוא לקדם שוויון, בכל התחומים והרמות, בין האזרחים היהודים והערבים-פלסטינים בישראל.

 לעמותה ועד מנהל משותף, שני יושבי ראש, יהודי וערבי,  ושני מנהלים, ערבי ויהודי.

 אנו פועלים במספר אופנים ואסטרטגיות.

 המחלקה למדיניות שוויונית מקדמת שוויון בחלוקת המשאבים (החומריים והתודעתיים) על מנת לסגור את הפערים בין האזרחים הערבים והיהודים. המחלקה מבצעת מיפוי של החסמים, הקיימים במשרדי הממשלה ובשלטון המקומי, אשר מונעים הקצאה שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים הערבים.

הפרויקט לייצוג הולם ושוויון בתעסוקה מקדם ייצוג הולם של האזרחים הערבים בשירות הציבורי, בחברות הממשלתיות, באקדמיה ובמגזר הפרטי.

 פרויקט אזורי שוויון פועל ברמה של השלטון המקומי. הפרויקט חותר לחלוקה שוויונית של משאבי המרחב באזורים בהם יש יישובים ערבים ויהודים סמוכים על ידי יצירת שיתופי פעולה מהותיים ומשמעותיים בין הרשויות היהודיות והערביות בתחומים כגון: אזורי תעסוקה, תחבורה ציבורית, איכות הסביבה, תיירות ועוד. לב הפרויקט הוא הקמתן של מסגרות קבע לקידום שותפויות וחלוקה שוויונית והוגנת של משאבי האזור בין רשויות ערביות ויהודיות שכנות.

פרויקט מרחב ציבורי משותף  מתמודד עם הדרת תרבותם, שפתם וסמליהם של האזרחים הערבים מהמרחב הציבורי. אנו רואים בכך את אחד החסמים העומדים בפני בניית חברה שוויונית, דמוקרטית ומשותפת לאזרחים היהודים והערבים בישראל. הפרויקט מקדם נוכחות של השפה, התרבות והסמלים של החברה הערבית במרחב הציבורי בישראל ובכך מחולל שינוי מרחיק לכת והופך את המרחב הציבורי בישראל למרחב ציבורי משותף.

פרויקט תיירות אזורית משותפת ליצירת מפגשים בין יהודים לערבים והרחבת ההיכרות בין האוכלוסיות באמצעות תיירות פנים ישראלית, פיתוח אוצרות התיירות הייחודיים לישובים הערבים ופיתוח כלכלי מקומי מקיים בגליל ובוואדי ערה. עמותת סיכוי בונה שותפויות יהודיות-ערביות שעוסקות בפיתוח תיירותי משותף של האזור תוך מתן דגש על צמצום הפערים.

עמותת סיכוי נתמכת ע"י מספר רב של גורמים פילנטרופיים בישראל ובעולם. לרשימת התורמים של עמותת סיכוי

סגור לתגובות.