פעילות

מדיניות שוויונית

מחלקת מדיניות שוויונית

המחלקה למדיניות שוויונית מקדמת שוויון בחלוקת המשאבים (החומריים והתודעתיים) על מנת לסגור את הפערים בין האזרחים הערבים והיהודים. המחלקה פועלת באמצעות עבודת אדבוקציה (סנגור) בתחומים ספציפיים, מול משרדי הממשלה, גורמי שלטון אחרים ועם הרשויות המקומיות הערביות, תוך דגש על יצירת קשרי עבודה אפקטיביים בין משרדי הממשלה לרשויות

עוד על הפרויקט

חינוך לחיים משותפים

רקע על הקמת הפרויקט הוחלט בעמותה בחורף 2014, מתוך חשיבה כי הפעולה להבטחת שוויון אזרחי חייבת לכלול גם את חינוכם של אזרחי העתיד. גילויי האלימות והגזענות בין יהודים לערבים במהלך המלחמה בעזה בקיץ 2014 רק חיזקו הבנה זו, והדגישו כמה דחוף לקדם מדיניות שתבטיח חינוך לחיים משותפים. פרויקט חינוך לחיים משותפים החל לפעול בפברואר 2015

עוד על הפרויקט

אזורי שוויון

לב הפרויקט הוא הקמתן של מסגרות קבע לקידום שותפויות וחלוקה שוויונית והוגנת של משאבי האזור בין 16 רשויות ערביות ויהודיות שכנות בשני אזורים. זאת ע"י יצירת שיתופי פעולה בין הרשויות בתחומים כגון: אזורי תעסוקה, תחבורה ציבורית, איכות הסביבה, תיירות ועוד. הפרויקט ממומן ע"י USAID – הקונגרס האמריקאי והינו למשך 3 שנים.

עוד על הפרויקט

ייצוג הולם לחברה הערבית בשירות המדינה

קיימת חשיבות רבה לייצוג הולם של האזרחים הערבים בשירות הציבורי יש בכך קידום כפול לשתי מטרות: זכות האזרחים הערבים להעסקה וקידום שותפות אמתית של האזרחים הערבים בעיצוב מדיניות וקבלת החלטות. בכך יש משום תרומה חשובה לצמצום אי השוויון בין האזרחים הערבים ליהודים. מתוך הבנת החשיבות בשילוב עובדים ערבים בשירות הציבורי, הוכנס

עוד על הפרויקט

קידום התייחסות לייצוג הולם במכרזי ממשלה

האוכלוסייה הערבית מהווה 18% מהאוכלוסייה בגיל העבודה, אך רק 13% מכוח העבודה הקיים. רק 73.5% מהגברים הערבים מועסקים לעומת 81.6% מהגברים היהודים, ורק 32.3% מהנשים הערביות מועסקות, לעומת 78.8% מהנשים היהודיות. קיימת הסכמה נרחבת לגבי החשיבות בשילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בשורת החלטות ממשלה לגבי יעדי

עוד על הפרויקט

קידום בינוי מעונות יום ברשויות המקומיות הערביות

על פי דוח משרד הכלכלה משנת 2013, כ-24% מהילדים ברשויות היהודיות מתחנכים במעונות יום, לעומת כ-11% מהילדים ברשויות הערביות. ברשויות יהודיות יש מעון יום לכל 250 ילדים, ואילו ברשויות הערביות יש מעון יום לכל 2,000 ילדים. מדובר בפער אדיר (פי 8) לרעת הרשויות הערביות. מסגרות לגילאי 0-3 התפתחו בישובים הערביים בעיקר כתוצר של צרכי רווחה והרבה

עוד על הפרויקט

קידום תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות הערביות

אנו רואים בתחבורה ציבורית תשתית בסיסית במדינה דמוקרטית. עד לתחילת המאה ה-21 כמעט ולא הייתה תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות הערביות. התחבורה הציבורית הגיעה רק לפאתי הישוב, למרות שמדובר בישובים המונים עשרות אלפי תושבים. אנו פועלים בשני מישורים במקביל. ראשית, פעילות אדבוקציה אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד התחבורה,

עוד על הפרויקט

דיור ושיווק קרקע ברשויות המקומיות הערביות

בחברה הערבית בישראל, מצוקת דיור חריפה אינה עניין חדש, אלא מציאות מתמשכת, ותוצאה ישירה של מדיניות ממשלות ישראל. מאז הקמת המדינה גדלו האוכלוסייה הערבית והיהודית בשיעור דומה (פי 10). למרות זאת, הוקמו כ-700 יישובים חדשים עבור היהודים, ורק ישובים בודדים עבור הערבים (רובם עיירות בנגב עבור הבדואים שפונו מאזורי המגורים שלהם). לכך

עוד על הפרויקט

קידום שוויון בתקציבי משרד הרווחה ובתקני עובדים סוציאליים המחולקים לרשויות המקומיות הערביות

בשנת 2009 תושבי הרשויות המקומיות הערביות היוו 14% מכלל האוכלוסייה וחלקם מכלל הנזקקים בארץ עמד על 20% לפחות. אך חלקן של הרשויות המקומיות הערביות בתקציב המחלקות לשירותים חברתיים בשנת 2009 עמד על 10.5% בלבד ו- 15.38% מתקני העובדים הסוציאליים. בפועל הרשויות המקומיות הערביות עשו שימוש רק ב-14% מהתקנים. מצב דברים עגום זה הביא אותנו לבחון

עוד על הפרויקט

קידום הכנסות עצמיות לרשויות מקומיות ערביות

משאבים ושירותים מרכזיים של המדינה מועברים לאזרחים דרך הרשויות המקומיות – משאבי החינוך, הרווחה, התכנון, המרחב הפיזי הציבורי ועוד. זה זמן רב ברור שמצבן הכלכלי הגרוע של הרשויות המקומיות הערביות מונע מהן לספק שירותים לאזרחים הערבים באופן שוויוני ביחס לאזרחים היהודים. על רקע זה החלטנו, ביחד עם מרכז אינג'אז, לחקור לעומק את

עוד על הפרויקט
Shared Public Space

מרחב ציבורי משותף

פרויקט "מרחב ציבורי משותף" מקדם נוכחות של השפה, התרבות והסמלים של החברה הערבית במרחב הציבורי בישראל. הדרתם מהמרחב הציבורי היא אחד החסמים העיקריים העומדים בפני בניית חברה שוויונית, דמוקרטית ומשותפת לאזרחים היהודים והערבים. בפעילותו, הפרויקט מחולל שינוי מרחיק לכת והופך את המרחב הציבורי בישראל למרחב ציבורי משותף.

עוד על הפרויקט
תיירות אזורית משותפת

תיירות אזורית משותפת

מטרות הפרויקט הינן יצירת מפגשים בין יהודים לערבים והרחבת ההיכרות בין האוכלוסיות באמצעות תיירות פנים ישראלית, פיתוח אוצרות התיירות הייחודיים לישובים הערבים ופיתוח כלכלי מקומי מקיים בגליל ובוואדי ערה. עמותת סיכוי בונה שותפויות יהודיות-ערביות שעוסקות בפיתוח תיירותי משותף של האזור תוך מתן דגש על צמצום הפערים.

עוד על הפרויקט

פרוייקטים שהושלמו

מעקב אור

מעקב אור

במלאת ארבע שנים מאז פרצו אירועי הדמים האלימים והקשים באוקטובר 2000 (אינתיפאדת אלאקצא), ושנה מאז פרסום המסקנות של ועדת-אור אשר הוקמה בעקבות אירועים אלה, הקימה סיכוי בסוף שנת 2004 צוות לצורך מעקב פעיל אחר יישום המסקנות של ועדת אור. בנוסף הקימה סיכוי ארכיון המרכז בתוכו מקורות, מאמרים, דעות וניירות עמדה בנושא. הפרוייקט נמשך שלוש שנים עד יוני 2007. לאחר מכן, וכהמשך לפרוייקט מעקב אור,הוקמה מחלקת קידום מדיניות שוויונית, אשר פועלת לקידום השוויון באופן יזום במשרדי הממשלה.

קראו עוד
"צוהר" – סדרת הרצאות

"צוהר" – סדרת הרצאות 2003-2004

סדרת ההרצאות "צוהר", התקיימה בשנים 2003 –2004 במסגרת פרוייקט הקבוצות האזרחיות בחוף הכרמל ובמודיעין. הסדרה עסקה במגוון נושאים הקשורים בקיום המשותף של יהודים וערבים במדינת ישראל והשתתפו בה חוקרים מן האקדמיה, אנשי תקשורת, סופרים ואנשי ציבור.

קראו עוד
קבוצות פעולה אזרחית

קבוצות פעולה אזרחית

כחלק מהעשייה של החברה האזרחית בישראל פעלו במסגרת עמותת סיכוי, בקרב הציבור היהודי, קבוצות של אזרחים אשר מטרתן היתה יצירת שינוי במציאות וקידום שוויון אזרחי. בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל הפעילה עמותת סיכוי תכנית לפיתוח מנהיגות ויוזמה קהילתית. מטרת התכנית היתה ארגון והפעלת המשאבים האנושיים, ויצירת המסגרות המתאימות לצמיחת מנהיגות פעילה

קראו עוד