אזורי שוויון

רקע

פרויקט "אזורי שוויון" של עמותת סיכוי נולד מתוך הבנה עמוקה שקידום שוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל מחייב פעולה לקידום הקצאה שוויונית גם ברמה האזורית. הבנה זו נשענת על שלושה יסודות: ראשית, חלק משמעותי ממשאבי המדינה נמצא ברמה האזורית: הקרקע, תשתיות התחבורה, תשתיות התעסוקה, איכות הסביבה, התיירות ועוד. שנית, רבות מההחלטות על הקצאת משאבים אלו מושפעות ברמה האזורית על ידי ראשי הרשויות המקומיות עצמם ותוך כדי עבודה משותפת שלהם עם מקבלי ההחלטות בשלטון המרכזי. שלישית, שכנות טובה וכבוד הדדי הם גורמים בעלי השפעה מכרעת על שגשוגן ואיכות חייהן של האוכלוסיות במרחב.

חשוב לציין כי פרויקט "אזורי שוויון" צמח ממודל הפעולה שהצמיחה סיכוי בוואדי עארה בין השנים 2011 – 2007 ואשר תכליתו הייתה הקמתן של מסגרות לשיתוף פעולה אזורי בין ישובי הוואדי והאזור, יהודים וערבים. במסגרתו נמצאים 2 אזורי תעסוקה בתהליכי תכנון, עמותת תיירות משותפת פעילה ומתפקדת היטב ועוד.

מתווה לשיתוף פעולה יהודי-ערבי בין רשויות מוניציפליות מקרה ואדי עארה

כתבה שהתפרסמה ב"הארץ": שיתוף פעולה חדש בין יהודים לערבים בוואדי ערה

"אזורי שוויון" פועל ליצירת שיתופי פעולה מהותיים, משמעותיים וברי קיימא בין יישובים יהודים וערבים הנמצאים באותו מרחב. הפרויקט פועל להסרת חסמים ובניית יחסים המושתתים על אינטרסים משותפים של ראשי רשויות מקומיות ואזוריות, ערבים ויהודים, אנשי מקצוע ברשויות, תושבים וארגוני חברה אזרחית אשר יחד ובהובלת סיכוי בונים מסגרות קבע אזוריות, משותפות ובנות קיימא. תכליתן  לזהות, לארגן מהלכי פעולה ולפעול באורח מעשי למען סיפוק הצרכים המשותפים וחלוקה שוויונית של משאבי האזור. פעולות אלה עשויות לתרום רבות להפחתת המתח בין יהודים לערבים אזרחי המדינה, ליצירת מנופים לפיתוח כלכלי משותף, להסדרת נזקים סביבתיים הפוגעים באוכלוסיות ולקידום חיים משותפים המושתתים על כבוד הדדי.

usaid

הפרויקט ממומן ע"י זרוע הקונגרס האמריקאי – USAID, במסגרת מענק של 3 שנים.

זמן הווה

במסגרת פרויקט "אזורי שוויון" הוקמו שני פורומים של ראשי רשויות מקומיות ואזוריות בשני אזורים בארץ. באזור הצפון (נצרת-עמק יזרעאל) הוקם פורום ראשי רשויות אזורי משותף ובו תשע רשויות (נצרת, מוא"ז עמק יזרעאל, אכסאל, כפר תבור, יפיע, מגדל העמק, דבוריה, עפולה ובוסתן אל-מרג'). הפורום השני ("פורום שותפות אזורית") מורכב משבע רשויות בדרום המשולש-השרון (כפר קאסם, ראש העין, מוא"ז דרום השרון, כפר ברא, כוכב יאיר, ג'לג'וליה וטירה).

ככלל, פורום ראשי הרשויות המשותף מתכנס, בכל אזור, אחת לשלושה חודשים מתוך אמונה ביתרון שבטיפול משותף בסוגיות הבוערות ברמה האזורית. הסוגיות העיקריות שהועלו ע"י ראשי הרשויות בפורומים השונים הן הקמה ו/או הרחבת אזורי תעסוקה משותפים, טיפול במפגעי איכות הסביבה, קידום תחבורה ציבורית, טיפול במערך הדרכים האזורי ותיירות אזורית משותפת.

על מנת לקדם פתרונות אזוריים משותפים לסוגיות אלו הקמנו קבוצות עבודה מקצועיות וספציפיות לכל נושא. קבוצות אלו מורכבות מאנשי מקצוע, מנכ"לים ומהנדסים – עובדי הרשויות. שיטת עבודה זו מבטיחה טיפול מקצועי בסוגיות כמו גם בניית מסגרות קבע במטרה להמשך שיתוף פעולה אזורי ערבי – יהודי גם לאחר סיום הפרויקט ובאופן בלתי תלוי בבחירתם או אי-בחירתם המחודשת של ראשי הרשויות.

אזורי תעשיה:

אזורי תעשיה הינם מקור הכנסה משמעותי עבור הרשות המוניציפאלית. למעשה, רק 2.4% מאזורי התעשיה בישראל נמצאים בישובים ערביים. לדבר השפעה מכרעת על אפשרויות התעסוקה של האזרחים הערבים, על סיכויי הישובים הערביים להשיג יציבות כלכלית ועל אי שוויון מרחבי. הדבר הופך קריטי ככל שהממשלה מקצצת בתקציבי השלטון המקומי והפער בין ישובים ערביים ליהודיים הולך ומעמיק בכל תחומי החיים. מצ"ב מאמר של מנהלי הפרויקט אודות ההכרח בהקמתם של אזורי תעסוקה משותפים : הסיכוי לייצובן הכלכלי של הרשויות הערביות – אזורי תעסוקה משותפים

תחבורה ציבורית:

ברובם המכריע של הישובים הערביים אין תחבורה ציבורית ראויה לשמה והאי שוויון ביחס ליישובים יהודים הוא גדול ביותר. במקרה הטוב יש קו אוטובוס שעובר מסביב לישוב או לעיתים נדירות יותר עובר על ציר מרכזי אחד בתוך הישוב. ממחקר שביצעה עמותת סיכוי : מחסמים לסיכויים : תחבורה ציבורית בישובים הערביים עולה באופן ברור שהמדינה החלה להשקיע בתחבורה ציבורית בישובים הערביים רק בשנים האחרונות מתוך מגמה ברורה לצמצם פערים קיימים ולהנגיש תחבורה ציבורית לתושבים ערבים. לתחבורה ציבורית נגישה יש השפעה עצומה על נגישות לתעסוקה, השכלה גבוהה, שירותי בריאות ובילוי. במסגרת פרויקט אזורי שוויון אנו עובדים יחד עם קבוצות עבודה הממונות ע"י הרשויות בכדי לקדם תחבורה ציבורית אזורית וסגירת הפערים בתחום חיוני זה.

איכות הסביבה:

איכות החיים בכלל והסביבה בפרט עולה למודעות תושבי המדינה יותר ויותר – וטוב שכך; מדובר באיכות האויר שאנו נושמים, המים אותם אנו שותים והאדמה בה אנו מגדלים את מזוננו. סוגיות בנושא זה משותפות מעצם טבען והשלכותיהן משפיעות על מספר רשויות הנמצאות באזור גאוגרפי נתון. כך למשל, העדר פתרונות לבעיות הקשורות "לפתרונות קצה" מייצרות קפאון ביכולתו של היישוב לגדול ולהתפתח, מצוקה אשר באה לידי ביטוי בעיקר בישובים הערביים. מכאן החשיבות הרבה בעצם הנחת מסד של שותפות בין הרשויות השונות. כך למשל בצפון, בשל בעיות אקוטיות ברמה הסביבתית, החליטו ראשי הרשויות בליווי סיכוי, לקדם פתרון של הקמת איגוד ערים לאיכות סביבה משותף. סיכוי מובילה הסכמה זו, בונה מסד נתונים אזורי מקצועי בתחום ומגבשת יחד עם המשרד להגנת הסביבה והרשויות פתרון מוסכם.

תיירות אזורית משותפת:

מרכיב התיירות של פרויקט אזורי שוויון הוא היחיד שאינו מתבצע ברמת ראשי הרשויות אלא ע"י תושבים למען תיירות – ובזה יחודו. אנו מגבשים קבוצות של תושבים ויזמים מקומיים במטרה להצמיח עמותת תיירות אזורית משותפת לערבים ויהודים שתהווה מסגרת קבע לקידום נושא התיירות באזור. המודל תוכנן במתכונת של מודל כלכלי המניע מהלכים והשקעות. כך, הנסיון של סיכוי בואדי עארה וג'יסר א-זרקא מלמד שהתנועה התיירותית פותחת  אופקים כלכליים ומעודדת תושבים ליזמות אישית שמהווה מקור הכנסה עבור אנשים רבים. עוד אנו יודעים כי לתנועה תיירותית היכולת ליצור גאווה מקומית, לבנות שייכות אזורית ולקדם שותפות ערבית-יהודית ברמה האזורית. בשנת 2013 השיקה סיכוי בשותפות עם קבוצת התיירות באזור המשולש הדרומי את המיזם התיירותי הנסיוני "קסם הרמדאן" אשר כבר הביא לאזור מאות תיירים שחוו את קסמו היחודי של האזור ואת מנהגי חודש הצום המוסלמי. המיזם חשף תיירים רבים לישובים הערביים והיהודיים באזור הפורום וייצר תנועה כלכלית שממנה נהנו שכבות רבות בחברה המקומית.

.

מן התקשורת"אם ברהט לא תשתפר רמת החיים – לכל האזור אין עתיד"

חגי עמית, TheMarker, 8.07.16

"יעלה מזור, רכזת פרויקט אזורי שוויון של עמותת סיכוי, יכולה להעיד על האתגרים של שיתופי הפעולה ומצד שני על הפוטנציאל הטמון בהם. עמותת סיכוי הפעילה בין 2004 ל–2008 פרויקט שיתוף פעולה בוואדי ערה, שהוליד סדרה של יוזמות בין היישובים השונים, יהודיים וערביים, החולקים ביניהם את השטח, בהם עמותת תיירות משותפת ואזור תעשייה משותף"

לכתבה המלאה


יהיה בסדר: אתר משרד התחבורה לא זמין בערבית

אביב לביא, גלי צה"ל, 17.04.16

ראיון עם מוחמד חליליה, רכז פרויקט התחבורה הציבורית בישובים הערבים בעמותת סיכוי

לכתבה המלאה


חרף המתיחות: הקודקודים מקדמים "אשכול רשויות אזורי"

בארי אורן, עמק ניוז, 28.01.16

לכתבה המלאה


כנסים, מפגשים ותוכניות לטווח ארוך: לא כולם מוותרים על העתיד המשותף

נעה שפיגל, הארץ, 28.11.14

לכתבה המלאה


נחום ברנע/ "ביקור באום אלפחם האחרת"

4.07.14

העיתונאי נחום ברנע הוזמן על-ידי עמותת סיכוי לביקור באום אלפחם, להלן רשמיו

לכתבה המלאה


כתבת טלויזיה של ערוץ i24News

i24News, 1.04.14

ערוץ הטלויזיה i24News הכין כתבה אודות הפעילות החשובה של פרויקט אזורי שוויון באזור הצפון בתחומי איכות הסביבה, אזורי התעשיה והתיירות - עם דגש מיוחד על נושא התיירות האזורית המשותפת לערבים ויהודים והפוטנציאל הטמון בו לשותפות בין שתי האוכלוסיות ולפיתוח כלכלי של ישובי האזור. הכתבה כוללת צילומים מפורום ראשי הרשויות שכינס הפרויקט בדבוריה בחודש שעבר כמו גם ראיונות עם ג'אבר עסאקלה, המנכ"ל השותף של סיכוי, וח'ליל מרעי, מנהל שותף בפרויקט אזורי שוויון.

לכתבה המלאה


ראיון עם חליל מרעי – מנהל שותף, פרויקט אזורי שוויון על פרויקט תיירות משותפת

תוכנית "שכן קרוב", רשת ב, קול ישראל, 18.03.14

חליל מרעי - מנהל שותף, פרויקט אזורי שוויון התראיין ביום ב, 18.3.2014, ברשת ב בתוכנית "שכן קרוב" על פרויקט תיירות משותפת. ניתן להאזין החל מדקה 42

לכתבה המלאה


היישובים הערבים: כל הלכלוך יוצא החוצה

אביב לביא, nrg מעריב, 17.11.13

בעמותת "סיכוי" סבורים שהפתרון הוא בשיתוף פעולה בין יישובים יהודיים וערביים. רק חיבור של הקרונות האיטיים למהירים יאפשר לכל הרכבת להגביר קצב

לכתבה המלאה


ממתקי הרמדאן של בלקיס אבו רביע

רונית ורד, הארץ, 10.08.12

במטבח ביתה בנצרת מכינה בלקיס אבו רביע מאפים וממתקי רמדאן מרהיבים ומסורתיים. ספר חדש מתחקה אחרי תושבי הגליל המשמרים מסורות אוכל קדומות של ארץ ישראל

לכתבה המלאה


אפשר לבד, עדיף ביחד

מזל טלבי לוי, העיר מלאבס, 28.07.12

פורום ראשון מסוגו התכנס בשבוע שעבר באזור התעשייה לב הארץ בכפר קאסם. בפורום השתתפו ראשי רשויות יהודיות וערביות מהיישובים ראש העין, כפר קאסם, כוכב יאיר, טירה, מועצה אזורית דרום השרון, כפר ברא וג'לג'וליה. את המפגש יזמה עמותת סיכוי - ארגון המקדם שוויון אזרחי בין יהודים לערבים בישראל ופועל להקמת שותפות אזורית בין רשויות יהודיות וערביות ברחבי הארץ.

לכתבה המלאה


היישוב העני בארץ נחוש לעבור מהפך

ניר יהב, וואלה, 25.12.10

כמה פעמים חלפתם ליד ג'יסר א-זרקא בדרככם לצפון ולא נכנסתם? ביישוב, ש-60% מתושביו נתמכי סעד, מקווים שהשקעה כלכלית, פיתוח תיירותי, ושיתוף פעולה אזורי עם היישובים המבוססים

לכתבה המלאה


טיול לג'יסר א-זרקא: אוצרות בלומים של טבע ותרבות

משה גלעד, עכבר העיר, 13.08.10

למה המטיילים לא מגיעים לכפר דייגים קטן ויפה על חוף הים, בין קיסריה למעגן מיכאל? תושבי ג'יסר א-זרקא מבקשים לנפץ את הסטיגמות שמונעות מכפרם להיות אטרקציה תיירותית

לכתבה המלאה


שיתוף פעולה חדש בין יהודים לערבים בוואדי ערה

רן שפירא, הארץ, 21.03.10

אנשי סיכוי הקימו שלוש מסגרות לפעילות משותפת יהודית-ערבית בוואדי ערה - פורום ראשי הרשויות, מינהלות להקמת אזורי התעסוקה המשותפים ומסגרת בתחום איכות הסביבה. לאחר שאלה החלו לפעול בהצלחה, הפקידו אותן בידי תושבי האזור והם עוקבים אחרי הפעילות, אבל אינם מעורבים בה ישירות.

לכתבה המלאה

פרסומיםחוות דעת סביבתית – בניית מסד נתוני פסולות

תחקיר וכתיבה: M.Sc שמואל אפוטה, Envirotec
תאריך פרסום: 15.02.15

המסמך המלא: עברית


פורום "אזורי שוויון" המשולש הדרומי דרום השרון: קידום תחבורה ציבורית – מסמך צרכים

תאריך פרסום: 15.02.15

המסמך המלא: עברית


אזורי שוויון

תאריך פרסום: 27.11.14

קידום שותפות בין רשויות מוניציפליות יהודיות וערביות: לקחים ותובנות מעשור של פעילות של עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


מפת תיירות של קבוצת "דרך הים" – אזור המשולש הדרומי

מפת תיירות של קבוצת "דרך הים" - אזור המשולש הדרומי תאריך פרסום: 19.03.14

שתי קבוצות התיירות שהקימה עמותת סיכוי במסגרת פרוייקט אזורי שוויון - בעמק ובהר (צפון) ודרך הים (משולש דרומי) יזמו מפות תיירות של האזורים בהם הן פועלות. המפות מייצגות עבודה מאומצת של שתי הקבוצות למפות את האתרים התיירותיים ולהעלות אזורים וישובים בלתי מתויירים על מפת התיירות הארצית. המפות הוצגו וחולקו גם במהלך תערוכת התיירות הבינלאומית בגני התערוכה ב11-12/2

המסמך המלא: עברית


מפת תיירות של קבוצת "בעמק ובהר" אזור הצפון

מפת תיירות של קבוצת "בעמק ובהר" אזור הצפון תאריך פרסום: 19.03.14

שתי קבוצות התיירות שהקימה עמותת סיכוי במסגרת פרוייקט אזורי שוויון - בעמק ובהר (צפון) ודרך הים (משולש דרומי) יזמו מפות תיירות של האזורים בהם הן פועלות. המפות מייצגות עבודה מאומצת של שתי הקבוצות למפות את האתרים התיירותיים ולהעלות אזורים וישובים בלתי מתויירים על מפת התיירות הארצית. המפות הוצגו וחולקו גם במהלך תערוכת התיירות הבינלאומית בגני התערוכה ב11-12/2

המסמך המלא: עברית


טיולים "בעמק ובהר" "דרך הים" – פברואר-מרס 2014

קבוצות תיירות משותפות ליהודים וערבים. תאריך פרסום: 18.02.14

במסגרת "פרויקט אזורי שוויון" הוקמו ע"י עמותת סיכוי בשנת 2013 שתי קבוצות תיירות משותפות ליהודים וערבים. קבוצת התיירות "דרך הים" אזור דרום המשולש ודרום השרון וקבוצת התיירות "בעמק ובהר" אזור המשלב חלקים מעמק יזרעאל ומורדות הגליל. מטרת הפרויקט העלאת אזורים אלו על מפת התיירות הארצית תוך כדי פיתוח הקשר בין הקהילות וחיזוק שיתופי פעולה בין יהודים וערבים במרחב המשותף. בדף זה אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למגוון טיולים מודרכים באזורים אלו.

המסמך המלא: עברית


"קסם הרמדאן" סיורים ואירוח במשולש הדרומי – רמדאן 2013

קסם הרמדאן תאריך פרסום: 24.11.13

סיורים קסומים התקיימו במהלך חודש רמדאן האחרון באזור המשולש הדרומי במסגרת ניסוי ראשוני של קבוצת "דרך הים" אשר הוקמה ע"י פרויקט אזורי שוויון. בהובלת מדריכים מקומיים טיילו כ-200 איש מכל רחבי הארץ באזור בלתי מתויר זה ונחשפו לחיים האמיתיים ומסורת רמדאן בסמטאות הישובים הערביים והתארחו לארוחת "איפטאר" בבית משפחה מקומית.

המסמך המלא: العربية עברית English


דו"ח מפגעים סביבתיים באזור הרי נצרת – עמק יזרעאל

דו"ח מפגעים סביבתיים באזור הרי נצרת – עמק יזרעאל תחקיר וכתיבה: מעין חיים ורונית פיסו
תאריך פרסום: 1.06.13

דו"ח זה הופק בסיוע של USAID

המסמך המלא: עברית


פרויקט שיתוף מוניציפלי – ואדי ערה

wadiara_seret2010 תאריך פרסום: 1.12.10

סרט וידאו בן 11 דקות אודות פרויקט שיתוף הפעולה המוניציפלי בין רשויות מקומיות ערביות ויהודיות בואדי עארה. בסרט ראיונות עם ראשי הרשויות המשתתפים בפרויקט, עם צוות סיכוי אשר הפעיל את הפרויקט ועם אזרחים באזור.

המסמך המלא: עברית


מתווה לשיתוף פעולה יהודי ערבי בין רשויות מוניציפליות – מקרה ואדי עארה

מתווה לשיתוף פעולה יהודי ערבי בין רשויות מוניציפליות - מקרה ואדי עארה תאריך פרסום: 1.11.09

חוברת המציגה את המתווה לשיתוף פעולה מוניציפלי בין רשויות יהודיות וערביות שכנות. המסמך מציג את המודל, את עקרונות הפעולה של שיתוף הפעולה האזורי בין הרשויות, את הניסיון שנרכש ואת תהליך העבודה וההישגים באזור ואדי עארה.

המסמך המלא: עברית