דיור ושיווק קרקע ברשויות המקומיות הערביות

בחברה הערבית בישראל, מצוקת דיור חריפה אינה עניין חדש, אלא מציאות מתמשכת, ותוצאה ישירה של מדיניות ממשלות ישראל. מאז הקמת המדינה גדלו האוכלוסייה הערבית והיהודית בשיעור דומה (פי 10). למרות זאת, הוקמו כ-700 יישובים חדשים עבור היהודים, ורק ישובים בודדים עבור הערבים (רובם עיירות בנגב עבור הבדואים שפונו מאזורי המגורים שלהם). לכך יש להוסיף את הפקעת הקרקעות המסיבית, את הריסת הבתים, את מדיניות התכנון המגביל ועוד.

התוצאה של מדיניות זו היא מצוקת דיור חריפה ביותר בחברה הערבית. אבל לא מדובר רק בכך, שכן נושא הקרקע נמצא בליבת הסכסוך בין האזרחים הערבים והמדינה ומדיניות זו תרמה ישירות להחרפת הסכסוך.

עמותת סיכוי כתבה שני מחקרים בתחום הדיור על פי המודל מחסמים לסיכויים: 1. שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים הערביים . 2. סוגיות ברישום מקרקעין בחברה הערבית בישראל, מיפוי חסמים והמלצות מדיניות.

המחקר הראשון העלה שיש הצלחה חלקית מאד בשיווק קרקע מדינה בישובים הערביים. על-פי הנתונים, רוב המגרשים שיצאו לשיווק לא שווקו בהצלחה. תמונת המצב ביישובים הערביים עגומה, אפוא, ומראה כי גם מתוך השטח המצומצם שבו ניתן לקדם פעולות יזומות לשיווק קרקע למגורים ולפיתוח, ההצלחות מזעריות ומצבעיות על כישלון מערכתי בשיווק קרקע מדינה ביישובים הערביים.

המחקר השני העלה כי סוגיות רישום והסדר הקרקע ורישום הזכויות במקרקעין הן סוגיות מפתח בקידום הפיתוח הפיזי, בניה למגורים ויישום תכניות מתאר ומפורטות בקרב האזרחים הערביים.

רישום מוסדר של הקרקע והזכויות מעגן את הזיקה של האדם לאדמתו, מאפשר משכון ומכירת מקרקעין, מזרז תהליכי תכנון יישוביים והוצאת היתרי בנייה פרטיים ומאפשר פיתוח פיזי מושכל תוך מתן מענה הולם לצרכי ציבור. רוב האזרחים בחברה הערבית בישראל מתגוררים במקרקעין שאינם רשומים על שמם, ולכך השלכות חמורות ברמת הפרט והיישוב.

המדינה הכירה בכישלונה להתמודד עם סוגית הדיור בישובים הערבים. בתוכנית לפיתוח היישובים הערבים לשנת 2015 החליטה הממשלה על הקמת צוות 120 יום בראשות ראש אגף תקציבים במשרד האוצר על מנת ללמוד את נושא הדיור לעומק ולתת המלצות מדיניות לקידום דיור עבור האוכלוסייה הערבית בישראל. עמותת סיכוי היא אחת מתוך 3 עמותות אשר יושבות בצוות ואנו תקווה כי הצוות והממשלה יאמצו את המלצות העמותה.

עמותת סיכוי פועלת הן מול משרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד הבינוי, משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה) והן מסייעת למספר רשויות מקומיות לקדם שיווק קרקע בישוב.

מן התקשורתהורסים לפני שבונים

מורן אביב ומוחמד חליליה, Ynet, 29.06.16

"ללא שיתוף, תקצוב ומתן פתרונות דיור הלכה למעשה, יישום מנגנון האכיפה הוא מהלך עקר שעלול לחבל בהצלחת התוכנית לצמצום פערים, ולהיות לבנה נוספת בחומת אי האמון שחוצצת בין המדינה לאזרחים הערבים"

לכתבה המלאה


"לתרגם מכרזים לערבית, שאנשים יבינו מה הם קונים"

אודי שישון, גלובס, 11.08.15

עבד כנאענה מעמותת סיכוי לקידום שוויון אזרחי: "כאשר המדינה משווקת קרקעות ביישובים הערביים, היא עושה את זה באותה מתכונת של שיווק קרקע ביישובים היהודיים – וכך זה לא ילך לעולם"

לכתבה המלאה


דו"ח מבקר המדינה מתעלם ממצוקת הדיור בחברה הערבית

עמותת סיכוי, שיחה מקומית, 25.02.15

לכתבה המלאה


"פקיד אחד מטפל בעשרות ישובים ערביים"

דותן לוי, כלכליסט, 25.01.12

בכנס נדל"ן של המגזר הערבי טענה עמותת סיכוי כי המשאבים שמקצים מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון למגזר לא עונים על הצרכים האמיתיים: "כל שנה נוצר מחסור של 4,000 יחידות דיור

לכתבה המלאה

פרסומיםנייר עמדה: התייחסות עמותת סיכוי לדוח "הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית" (דו"ח קמיניץ)

תאריך פרסום: 16.05.16

המסמך המלא: עברית


עמדת עמותת סיכוי להצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 – שינויים מבניים – דיור – יישום המלצות צוות 120 הימים

תאריך פרסום: 12.08.15

מסמך זה מתייחס לעניין יישום המלצות צוות 120 הימים בחוק ההסדרים בגרסתו מתאריך30.07.2015. חוק ההסדרים בגרסתו הקודמת, מתאריך 09.07.2015 צומצם, ורבות מההמלצות שבו עוקרו מתוכן. להלן עמדתנו לעניין יישום המלצות צוות 120 הימים ושילובן בחוק ההסדרים:

המסמך המלא: עברית


התייחסות עמותת סיכוי להמלצות "צוות 120 הימים" להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 2.07.15

המסמך המלא: العربية עברית


נייר עמדה: העדפה מתקנת בהקצאת קרקעות ובפרויקטים למגורים ביישובים הערביים

תחקיר וכתיבה: עו"ד עאוני בנא
תאריך פרסום: 29.04.15

נייר עמדה משותף עם האגודה לזכויות האזרח

המסמך המלא: עברית


קידום פתרונות דיור בחברה הערבית

תאריך פרסום: 30.03.15

נייר עמדה עבור צוות 120 ימים לפתרון מצודקת הדיור בחברה הערבית. מצוקת הדיור בחברה הערבית הולכת ומחריפה משנה לשנה, וביישובים הערביים יש מחסור גדול ביחידות דיור, שמשפיע במיוחד על משקי בית חלשים. כיום קיים פער גדול בין היצע הפתרונות המצומצם העומד לרשות החברה הערבית במענה למגורים ודיור ובין הצורך ההולך וגובר מדי שנה. מסמך זה דן בהרחבה בשלוש סוגיות עיקריות: שיווק קרקע מדינה, כוח אדם מקצועי ייעודי במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות הערביות, וקידום תכנון לדיור ולתשתיות תומכות.

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – דיור לעניים בחברה הערבית

תאריך פרסום: 1.05.14

המסמך סוקר את מצב הדיור ביישובים הערביים תוך הדגשת הבעיות והאתגרים הייחודיים הניצבים בפני עניי החברה הערבית בתחום זה

המסמך המלא: עברית


מכתב לוועדת אלאלוף למלחמה בעוני – צמצום שעורי העוני בחברה הערבית

תאריך פרסום: 6.02.14

המסמך המלא: עברית


"מחסמים לסיכויים" – שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים

"מחסמים לסיכויים" תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 1.09.11

מסמך מדיניות מס' 3

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית


דברים בפני הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג

ד"ר מרי תותרי, חברת הוועד המנהל של עמותת סיכוי ורון גרליץ, מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי תחקיר וכתיבה: ד"ר מרי תותרי ורון גרליץ
תאריך פרסום: 30.08.11

ד"ר מרי תותרי, חברת הוועד המנהל של עמותת סיכוי ורון גרליץ, מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי הופיעו בפני הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג

המסמך המלא: עברית


"מחסמים לסיכויים" – סוגיות ברישום המקרקעין בחברה הערבית בישראל: מיפוי חסמים והמלצות מדיניות

מחסמים לסיכויים - מסמך מדיניות מס' 2 תחקיר וכתיבה: עו"ד רות שר שלום ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
תאריך פרסום: 15.07.11

מסמך מדיניות מס' 2

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית