חינוך לחיים משותפים

SONY DSC

רקע

על הקמת הפרויקט הוחלט בעמותה בחורף 2014, מתוך חשיבה כי הפעולה להבטחת שוויון אזרחי חייבת לכלול גם את חינוכם של אזרחי העתיד. גילויי האלימות והגזענות בין יהודים לערבים במהלך המלחמה בעזה בקיץ 2014 רק חיזקו הבנה זו, והדגישו כמה דחוף לקדם מדיניות שתבטיח חינוך לחיים משותפים.

פרויקט חינוך לחיים משותפים החל לפעול בפברואר 2015 בניהולן של סמאח סלאימה וגילי רעי. במחצית השנה הראשונה למדו מנהלות הפרויקט את הנושא לעומקו והכירו את הגורמים המעורבים ועוסקים בו, הן במשרד החינוך והן בארגוני המגזר השלישי.

מטרת-העל של הפרויקט היא להביא את משרד החינוך להטמיע חינוך לחיים ומשותפים לאורכה ולרוחבה של המערכת, ולשים לב לצרכים העולים מכל אחד מארבעת מגזרי החינוך: הממלכתי, הערבי, הממלכתי-דתי והחרדי.

פעילות

כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך: בראשית יוני הובלנו שולחן עגול במסגרת כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך תחת הכותרת "מהכוח אל הפועל: איך לתכנן תוכנית מערכתית לחינוך לחיים משותפים?" במהלך הדיון, בהשתתפות נציגות הדרג הבכיר מאגפים שונים במשרד החינוך, נציגת השירות הפסיכולוגי הייעוצי , נציגי הורים וארגונים המקדמים חינוך לחיים משותפים, בחנו את תכנונה ויישומה של התוכנית המערכתית "האחר הוא אני" הפועלת במערכת החינוך זה כשנתיים, כדי להבין באילו אתגרים נתקלות תוכניות מערכתיות של משרד החינוך בשלבי היישום וההטמעה. דנו בין השאר בשאלות כמו כיצד מיושמות התוכניות מבחינה מערכתית, מהי ההשפעה של תוכניות מערכתיות וכיצד ניתן להבטיח/להגדיל אותה, מהם היתרונות והחסרונות של תוכניות ״מלמעלה למטה״, לעומת מתן חופש פעולה למנהלים, רשויות מקומיות ורשתות החינוך ועוד.

פורום חינוך לחיים משותפים: באמצעות פורום זה פועלות מנהלות הפרויקט בשיתוף עוד ארגוני חברה אזרחית העוסקים בפיתוח, בהפעלה ובקידום חינוך לחיים משותפים. בצל אירועי אוגוסט 2015 פנה פורום הארגונים למען חינוך לחיים משותפים לשר החינוך בנט בקריאה להקצות תקציבים וליישם תוכניות בנדון כבר מתחילת שנת הלימודים הקרובה.

שולחן עגול בין-מגזרי: אנו לוקחים חלק פעיל בשולחן העגול הבין-מגזרי של משרד החינוך שמטרתו לקדם שיתופי פעולה בין מגזרים שונים ולבנות מנגנונים לצורך שיתופי פעולה אלו.

תוכנית העבודה של הפרויקט מנוסחת בימים אלה. כחלק ממנה בחר צוות הפרויקט כמה תחומי התערבות ראשוניים לעבודה מול משרד החינוך וניסח יעדים לכל אחד מהם, מתוך כוונה להתחיל את יישומם בחודשים הקרובים.

מן התקשורתארגונים חברתיים: "אסור למשרד החינוך לתקצב ערבים לפי מוצאם"

ירדן סקופ, הארץ, 10.07.16

גם עמותת סיכוי קראה לבטל את את ההחלטה המפלה. רון גרליץ, מנכ"ל העמותה, הציע כי משרד החינוך "יתקצב באופן שוויוני את החינוך הערבי. תלמיד בתיכון ערבי מקבל שני שלישים מתקציבי המדינה בהשוואה לתלמיד יהודי. אם יהיה שוויון בתקציבים יהיה יותר ביקוש למורים ערבים". עוד הציע גרליץ "להכניס לתיכונים הערביים תוכניות של הכוון תעסוקתי, כדי לפתוח בפני התלמידים, כבר משלב התיכון, טווח רחב יותר של מקצועות ותחומי לימוד אקדמיים. בוודאי אין לקצץ עוד אצל מי שממילא מופלה".

לכתבה המלאה

פרסומים