ייצוג הולם לחברה הערבית בשירות המדינה

קיימת חשיבות רבה לייצוג הולם של האזרחים הערבים בשירות הציבורי יש בכך קידום כפול לשתי מטרות: זכות האזרחים הערבים להעסקה וקידום שותפות אמתית של האזרחים הערבים בעיצוב מדיניות וקבלת החלטות. בכך יש משום תרומה חשובה לצמצום אי השוויון בין האזרחים הערבים ליהודים.

מתוך הבנת החשיבות בשילוב עובדים ערבים בשירות הציבורי, הוכנס בשנת 2000 תיקון לחוק שירות המדינה (תשי"ט 1959), על פיו קיימת חובת ייצוג הולם בשירות המדינה, בכל הדרגות והמקצועות, של "בני האוכלוסייה הערבית". על פי התיקון לחוק, יש לשאוף ולפעול לייצוג הולם של החברה הערבית בשירות המדינה. על פי החוק, קיימת חובת דיווח שנתית של משרדי הממשלה ויחידות הסמך לנציבות שירות המדינה על האמצעים שנקטו כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, כולל נתונים באשר לקבוצות הזכאיות לייצוג הולם. נציב שירות המדינה חייב להגיש, אחת לשנה, לממשלה ולוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, דין וחשבון לגבי הפעולות שננקטו באותה שנה לקידום הייצוג ההולם בקרב הקבוצות הזכאיות ונתונים בקשר לייצוג הולם בשירות המדינה. כמו כן נקבע בתוספת משנת 2000 לחוק החברות הממשלתיות שבדירקטוריון של חברות ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לייצוגה של האוכלוסייה הערבית. בשנת 2012 הוכנסה חובת ייצוג הולם של הערבים הדרוזים בקרב עובדי החברות הממשלתיות.

בעקבות החלטות ופעולות הממשלה לקידום הייצוג ההולם של האזרחים הערבים בשירות הציבורי, עלה שיעורם מ-4.8% בשנת 2000 ל-8.9% בשנת 2014 – עלייה של כ-85%. יחד עם זאת, טרם הגיעה הממשלה ליעד שקבעה לעצמה 10% עד שנת 2012. בנוסף קיים תת ייצוג ניכר של האזרחים הערבים במשרות בכירות ובמשרדים שיש ביכולתם להשפיע בצורה מעמיקה ורוחבית על אי השוויון בחברה הערבית.

עמותת סיכוי פועלת לקידום ייצוג הולם לחברה הערבית בשירות המדינה מאז הקמתה בשנת 1991. לאורך השנים לקחנו חלק בכל הנקודות המשמעותיות. פעלנו לקידום החקיקה להבטחת ייצוג הולם של החברה הערבית בשירות המדינה ובדירקטוריון החברות הממשלתיות, יזמנו וסייענו בהקמת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה ועוד.

כיום אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי יישום התיקון לחוק שקבע חובה של ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי ומלווים את פעילות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה. אנו נמשיך לפעול להסרת חסמים לייצוג הולם בקרב משרדי הממשלה ולהגברת הפיקוח והשקיפות בתחום ייצוג הולם בשירות המדינה. כל זאת על מנת שבסופו של יום יוגבר ייצוג האזרחים הערבים בשירות הציבורי בכלל ובעמדות מפתח בפרט. אנו מאמינים כי כך ניתן לחולל שינוי ולהשפיע על מערך קבלת ההחלטות, בין היתר, על סוגיית צמצום אי שוויון בהקצאות.

מן התקשורתהמגזר הציבורי השתפר בהעסקת ערבים – עכשיו תורו של המגזר הפרטי

רועי ג'רופי, TheMarker, 10.07.16

למרות הצלחות הממשלה בשירות המדינה, שינוי משמעותי בשוק התעסוקה חייב לכלול את המגזר הפרטי

לכתבה המלאה


עו"ד סמאח אלח'טיב איוב על העוני בחברה הערבית ותעסוקת נשים

ענת דוידוב, רדיו ללא הפסקה, 3.01.16

לכתבה המלאה


הנציבות חזרה לפרסם דו"חות: המדינה כשלה בשילוב ערבים במגזר הציבורי

גיל קליאן, כלכליסט, 9.12.15

לכתבה המלאה


גילי רעי וסמאח אלח'טיב איוב ב"עושים סדר" – לא לפיטורי עובדים ערבים

גל גבאי, חינוכית 23, 11.11.15

פיטורים או פגיעה בזכויות של עובדים רק כי הם ערבים הם צעדים לא חוקיים, לא מוסריים, ולא חינוכיים. גילי רעי וסמאח אלח'טיב איוב ישבו לשיחה עם גל גבאי בתוכנית "עושים סדר" והסבירו למה הפיטורים האלה מסכנים את העתיד של כולנו.

לכתבה המלאה


מכתב לדרעי: "אל תאפשר פיטורי עובדים ערבים רק בשל המצב"

אריק בנדר, Nrg, 15.10.15

לכתבה המלאה


תקרת האבן של הערביות

עו"ד סמאח אלח'טיב-איוב, Ynet, 8.03.15

הממשלה הצהירה בחגיגיות שהחליטה סוף סוף לקדם תעסוקת נשים ערביות כיעד ממשלתי. אבל איך הן יפרצו את כל החסמים שבדרך?

לכתבה המלאה


נשים ערביות רוצות לצאת לעבוד – 
אבל אין להן איך להגיע לעבודה

עבד כנאענה וסמאח אלח'טיב-איוב, The Marker, 10.02.15

לכתבה המלאה


איך זה להיות עובד ערבי בישראל?

עו"ד סמאח אלח'טיב-איוב, סלונה, 6.10.14

"בקיץ האחרון היה זה קושי מסוג אחר. קושי שנבע מהיותנו פלסטינים ששפתנו היא ערבית וגורלנו נקשר בגורל בני המשפחה והעם שמעבר לגבול הדמיוני, שאין ביכולתו לחסום ולהגביל את רגשי ההזדהות והשייכות של הפלסטינים שחיים במדינה גם עם אלה שנמצאים שם. הלב שלנו פעם בחוזקה בכל פעם שצפינו ברשתות הטלוויזיה."

לכתבה המלאה


דרושים: יותר ערבים בשירות המדינה

עלי חיידר, The Marker, 15.08.12

דו"ח רשות החברות הממשלתיות ליוני 2012, מצא כי באחרונה חלה ירידה בשיעור הדירקטורים הערבים בחברות הממשלתיות

לכתבה המלאה


מנהלים, העסיקו עובדים ערבים

עלי חיידר, רון גרליץ, The Marker, 22.05.12

לא תהיה חברה משותפת אם ערבים לא ישתתפו במעגלי קבלת החלטות

לכתבה המלאה


"לא נצליח להגיע ל-10% ערבים בשירות המדינה"

גיל קול, ynet, 24.03.10

את הכנס, "שוויון הזדמנויות בעבודה: תובנות ויישום – הניסיון הקנדי", יזמו סיכוי, העמותה לקידום שוויון אזרחי, והשגרירות הקנדית, והשתתפו בו, בין השאר, השגריר הקנדי בישראל, ג'ון אלין, נציבה ארצית לשוויון הזדמנויות במשרד התמ"ת, ועו"ד ציונה קניג-יאיר.

לכתבה המלאה


היד הנעלמה דואגת שלערבים לא תימצא עבודה

יאסר עווד, The Marker, 4.10.06

טחנות השוויון בסקטור הממשלתי חורקות ומרעישות. דווקא כאן פועלת "היד הנעלמה" המונעת משיטת הגיוון האנושי לחדור אל שורות השירות הציבורי

לכתבה המלאה

פרסומיםעושים שינוי – שנה למדד הייצוג

תחקיר וכתיבה: אורן פרסיקו, אמג'ד שביטה ועידן רינג
עריכה: שוקי טאוסיג
תאריך פרסום: 25.04.17

פרויקט משותף לעין השביעית ועמותת סיכוי לקידום ייצוג הערבים בתקשורת העברית

המסמך המלא: العربية עברית


הגברת האכיפה לטובת האוכלוסייה הערבית

תאריך פרסום: 8.01.15

נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי במסגרת פורום נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להגברת אכיפה לטובת החברה הערבית, דצמבר 2014. הנייר מציע המלצות אופרטיביות כדי שנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה תצליח להשפיע בתחום של אפליה כלפי האוכלוסייה הערבית

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה המוגש לוועדת העבודה, הרווחה ובריאות בעניין הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19) (הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום: 18.02.14

לקראת הדיון ביום רביעי, 19.2.2014 בשעה 10:30 בעניין הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19) (הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ד – 2014 של חה"כ יריב לוין להלן עמדת עמותת "סיכוי " בנושא .

המסמך המלא: עברית


העדפה מתקנת

העדפה מתקנת - ד"ר יוסף ג'בארין תחקיר וכתיבה: ד"ר יוסף ג'בארין
תאריך פרסום: 23.03.10

עמותת סיכוי קיימה סימפוזיון תחת הכותרת " שוויון הזדמנויות בעבודה: תובנות ויישום - הניסיון הקנדי", במסגרת הפעילות של פרויקט ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה. הסימפוזיון נערך בשיתוף פעולה עם השגרירות הקנדית ובהשתתפות השגריר הקנדי בארץ מר ג'ון אלין. הסימפוזיון התקיים במלון קולוני בחיפה בתאריך 23.3.10.

המסמך המלא: English


שוויון הזדמנויות עבודה בישראל

שוויון הזדמנויות עבודה בישראל - עו"ד ציונה קניג-יאיר תחקיר וכתיבה: עו"ד ציונה קניג-יאיר
תאריך פרסום: 23.03.10

מותת סיכוי קיימה סימפוזיון תחת הכותרת " שוויון הזדמנויות בעבודה: תובנות ויישום - הניסיון הקנדי", במסגרת הפעילות של פרויקט ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה. הסימפוזיון נערך בשיתוף פעולה עם השגרירות הקנדית ובהשתתפות השגריר הקנדי בארץ מר ג'ון אלין. הסימפוזיון התקיים במלון קולוני בחיפה בתאריך 23.3.10.

המסמך המלא: English


התפתחות תוכנית 'העדפה מתקנת' בקנדה

תחקיר וכתיבה: גב' ג'יי סטינסון
תאריך פרסום: 23.03.10

עמותת סיכוי קיימה סימפוזיון תחת הכותרת " שוויון הזדמנויות בעבודה: תובנות ויישום - הניסיון הקנדי", במסגרת הפעילות של פרויקט ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה. הסימפוזיון נערך בשיתוף פעולה עם השגרירות הקנדית ובהשתתפות השגריר הקנדי בארץ מר ג'ון אלין. הסימפוזיון התקיים במלון קולוני בחיפה בתאריך 23.3.10.

המסמך המלא: English


ייצוג האזרחים הערבים במערכת ההשכלה הגבוהה 2008

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד
תאריך פרסום: 1.12.08

המסמך המלא: עברית


ייצוג הולם במערכת הצדק בישראל – 2008

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד
תאריך פרסום: 1.12.08

המסמך המלא: עברית


נשים ערביות בשוק העבודה

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד
תאריך פרסום: 26.03.08

נייר עמדה שהוגש על ידי מר יאסר עואד בכנס "תכנון וסוגיות אקטואליות: דיור, תעסוקה ואיחוד רשויות"

המסמך המלא: עברית


ייצוג האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי 2006-2007

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד ועו"ד עלי חיידר
עריכה: עו"ד עלי חיידר
תאריך פרסום: 1.03.08

המסמך המלא: עברית


מועסקים ערבים בענף ההי-טק

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד
תאריך פרסום: 1.04.07

המסמך המלא: עברית


ייצוג האזרחים הערבים במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד
תאריך פרסום: 1.03.07

המסמך המלא: עברית


פרויקט "ייצוג הולם, העדפה מתקנת ושוויון בתעסוקה"

תחקיר וכתיבה: יאסר עואד
תאריך פרסום: 1.12.06

דו"ח פעילות שנתי, 2006. מוגש למועצה הציבורית של הפרויקט, על ידי מר יאסר עואד מנהל הפרויקט

המסמך המלא: עברית


שוויון ושילוב האזרחים הערבים בישראל 2000 – 2001

תחקיר וכתיבה: שלום (שולי) דיכטר, עו"ד עלי חיידר, וודיע עוואוודה
עריכה: שלום (שולי) דיכטר
תאריך פרסום: 1.06.01

דו"ח עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


שוויון ושילוב האזרחים הערבים בישראל 1999 – 2000

תחקיר וכתיבה: שלום (שולי) דיכטר, ד"ר אסעד ע'אנם, ד"ר אסמאעיל אבו סעד
עריכה: שלום (שולי) דיכטר, ד"ר אסעד ע'אנם
תאריך פרסום: 1.06.00

דו"ח עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית English