מחלקת מדיניות שוויונית

בבסיס פעולתה של המחלקה למדיניות שוויונית עומדת ההנחה כי הסיבה המרכזית לפערים בין האזרחים הערבים והיהודים היא חלוקה לא שוויונית של משאבי המדינה, ביניהם תקציבים, קרקעות ושירותים. על אף שהחוק בדרך כלל שוויוני, המדיניות הממשלתית מקצה את המשאבים באופן לא שוויוני ויוצרת אי שוויון חריף. עיקר פעולתה של המחלקה למדיניות שוויונית הינה מיפוי החסמים הקיימים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות הערביות אשר גורמים להקצאה לא שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים הערבים ופעילות אדבוקציה (סנגור) לשם שינוי המדיניות.

המחלקה מנוהלת על ידי שני מנהלים, ערבי ויהודייה, ובנוסף כוללת רכזי מחקר ואדבוקציה ויחידת מחקר. המחלקה מובילה את העשייה של עמותת סיכוי לשינוי מדיניות הממשלה וצמצום הפערים בין האזרחים הערבים והיהודים, לקראת סגירתם.

המרכז למדיניות שוויונית בעמותת סיכוי – תרשים זרימה

רקע

החל משנות ה-90' של המאה ה-20' פועלת עמותת סיכוי, ביחד עם ארגוני חברה אזרחית אחרים, להעלות את המודעות ולהביא להכרה בקיומם של פערים בין האזרחים הערבים והיהודים בכל תחומי החיים והמדיניות. כיום אין עוררין בקרב מעצבי המדיניות על עצם קיום הפערים ועל הצורך לפעול לסגירת הפערים הללו. דהיינו, לעמוד על מהות התהליכים, החסמים והמנופים, הקיימים בממשל עצמו ובאוכלוסייה הערבית, המונעים הקצאה שוויונית של המשאבים.

 יש לציין כי בשל המאפיינים המייחדים את האוכלוסייה הערבית והפערים הנובעים מאפליה רבת שנים, האחריות להסרת החסמים מוטלת קודם כל על הממשל. כלומר עליו לדאוג לתת שירות ולהקצות משאבים באופן יעיל ושוויוני (מבחן תוצאה), זמין (תכנון והקצאה) ונגיש (מרחבית, כלכלית, חברתית ותרבותית). אין ספק כי חלק מהחסמים נמצאים גם בחברה הערבית אך על הממשל להתייחס לעכבות אלה בחזקת נתון שיש לקחתו בחשבון בשלבי התכנון והביצוע. מאידך, הדבר גם מחייב את האוכלוסייה הערבית כפרטים, כקהילה ובעיקר ברמת הרשויות המקומיות להתגבר על חסמים פנימיים, וגם על חסמים במשרדים הממשלתיים, בדרכם לפילוס דרך להעברת המשאבים.

מטרות המחלקה

  • איתור ומציאת החסמים והתהליכים בתוך משרדי הממשלה וגופי השלטון, אשר מונעים חלוקה שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים לערבים.
  • בהסתמך על מיפוי החסמים, גיבוש המלצות מדיניות להנגשת משאבי המדינה באופן שוויוני לאזרחים הערבים ופעולה למימוש המלצות אלה ושינוי המדיניות.
  • יצירת ערוצי שיתוף פעולה ישיר ואפקטיבי בין פקידים במשרדי הממשלה והשלטון המקומי הערבי.

תחומי הפעילות

לאחר שיח שהתקיים עם משרד ראש הממשלה בשנת 2008 נבחרו למחלקת מדיניות שוויונית, כיעדי מחקר חסמים ואדבוקציה ראשוניים, משרדי הממשלה הבאים: משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה, משרד השיכון, משרד הבריאות ומשרד המשפטים. לאורך השנים נוספו משרדים נוספים: משרד התחבורה, משרד התמ"ת, משרד הפנים, משרד האוצר וכן תחומי פעולה נוספים: תחבורה ציבורית, תעסוקה, מעונות יום ועוד. המשרדים ותחומי הפעולה נבחרו בהתאם למספר קריטריונים כגון: הקף האי שוויון, מידת ההשפעה של האי שוויון על מצבם של האזרחים הערבים, היכולת של סיכוי לחולל שינוי במדיניות ועוד.

 חלק ניכר ממשאבי המדינה מועבר לאוכלוסייה הערבית דרך הרשויות המקומיות ולכן תהליך הלמידה וקידום השוויון לא יכול להיות מועיל וממצה אלא אם הוא מתבצע בשני קצוות ערוץ ההקצאה – הממשל המרכזי מזה והממשל המקומי מזה. לכן אנו פועלים ליצירת קשרי עבודה אפקטיביים בין הרשויות המקומיות הערביות ופקידים בכירים במשרדי הממשלה.

קידום  הצלחה של תכניות ממשלתיות

המחלקה למדיניות שוויונית פועלת בתאום עם הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה  כדי למקסם את ההצלחה של מספר תכניות ממשלתיות שמטרתן לקדם פיתוח כלכלי-חברתי ביישובים הערבים. אנו פועלים בעניין זה מול משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הערביות שכלולות בתכניות השונות.

המחלקה מלווה את קידום ויישום החלטת הממשלה מס' 1539 משנת 2010 לפיתוח כלכלי במספר ישובים ערבים בישראל  (ידועה בשם "תכנית החומש"). ההחלטה מקצה תקציב של 780 מיליון ש"ח במשך 5 שנים להשקעה ב-13 ישובים ערבים שכלל תושביהם מגיע ליותר מ-400 אלף תושבים בתחומים שונים כגון תכנון ודיור, תחבורה ציבורית, אזורי תעשיה, תעסוקה ועוד.

כמו כן, המחלקה למדיניות שוויונית מלווה את החלטת ההרחבה של תכנית החומש (החלטה מס'  4432 משנת 2012), אשר מרחיבה את פרק המגורים של תכנית החומש ל-58 ישובים נוספים.

תהליך העבודה

תהליך הלמידה ומיפוי החסמים מתבצע בתוך משרדי הממשלה, תוך דיאלוג ישיר ומתמשך עם פקידים בכירים במשרדים ועם ממלאי תפקידים ברשויות המקומיות. תהליך הבדיקה מיועד לבחון את דרכי פעולת המשרד הממשלתי להעברת משאביו לאוכלוסייה הערבית, ואת התנהלות הרשות המקומית מול משרדי הממשלה. אנו מזהים את החסמים המונעים מדיניות שוויונית, מגבשים המלצות מדיניות, מפרסמים את החסמים ואת ההמלצות ופועלים באופן ישיר מול פקידי הממשלה והרשויות המקומיות לשינוי מדיניות בהתאם להמלצות.

במסגרת פעילות המחלקה פותח ושוכלל מודל פורץ דרך וחדשני "מחסמים לסיכויים" לאיתור חסמים מונעי שוויון ולגיבוש המלצות מדיניות בנות מימוש להסרתם. המודל מאפשר לפענח באופן מדויק ועמוק את הסיבות והחסמים אשר מונעים הקצאה שוויונית של משאבי מדינה לאוכלוסייה הערבית בישראל. מדובר בהישג מקצועי חשוב נוסף של סיכוי בחקר מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים. המודל הופעל בהצלחה בתחומים מגוונים ועד כה (2013)  פרסמנו מספר מסמכי מדיניות בסדרת "מחסמים לסיכויים":

מסגרות שהייה לילדים בסיכון מלידה עד גיל 3, לשכות הסיוע המשפטי, סוגיות ברישום המקרקעין בחברה הערבית בישראל, שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים, הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות, ותחבורה ציבורית ביישובים הערבים.

על בסיס פרסומים אלה פעלנו מול משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הערביות והצלחנו להוביל לשינויי מדיניות משמעותיים בתחומים שונים.

בשנים האחרונות אנו מתמקדים בתחומים הבאים: בתכנון: קידום תחבורה ציבורית ברשויות המקומיות הערביות, דיור ושיווק קרקע ברשויות המקומיות הערביות וקידום בינוי מעונות יום ברשויות המקומיות הערביות. בתחום התעסוקה: קידום התייחסות לייצוג הולם במכרזי הממשלה וייצוג הולם לחברה הערבית בשירות המדינה. בתקציבים: הכנסות של הרשויות המקומיות הערביות וקידום שוויון בתקציבי משרד הרווחה ובתקני עובדים סוציאליים המחולקים לרשויות המקומיות הערביות.

סיכום מפגש שיתוף ציבור שערכה עמותת סיכוי בכפר קאסם

רישום מקרקעין ביישובים הערבים – אתגרים והזדמנויות  – 4.7.2011

כנס סיכוי 2010 -מחסמים לסיכויים

כנס סיכוי במשגב – מה מסתתר מאחורי הירוק?  פרויקט המצפים ("ייהוד הגליל") – השפעתו על הערבים והיהודים בגליל (7.10.2010)

מן התקשורתהמגזר הציבורי השתפר בהעסקת ערבים – עכשיו תורו של המגזר הפרטי

רועי ג'רופי, TheMarker, 10.07.16

למרות הצלחות הממשלה בשירות המדינה, שינוי משמעותי בשוק התעסוקה חייב לכלול את המגזר הפרטי

לכתבה המלאה


הורסים לפני שבונים

מורן אביב ומוחמד חליליה, Ynet, 29.06.16

"ללא שיתוף, תקצוב ומתן פתרונות דיור הלכה למעשה, יישום מנגנון האכיפה הוא מהלך עקר שעלול לחבל בהצלחת התוכנית לצמצום פערים, ולהיות לבנה נוספת בחומת אי האמון שחוצצת בין המדינה לאזרחים הערבים"

לכתבה המלאה


ילדי הבדואים לא יכולים לחכות

יאסר אלדג'ימה ועופר דגן, הארץ, 16.06.16

לכתבה המלאה


תגובה לכתבה: מתי הבדואים יתחילו לשלם ארנונה כמו כל אזרחי ישראל?

שלומית צור, גלובס, 19.04.16

"דווקא הישובים העניים ביותר, היישובים הערבים, מופלים עד היום בחלוקה של כספי הארנונה הממשלתית והארנונה על אזורי תעשייה הנחוצים להם כאוויר לנשימה. במקום זה עמותת רגבים מפנה אצבע מאשימה אל הקורבן".

לכתבה המלאה


יהיה בסדר: אתר משרד התחבורה לא זמין בערבית

אביב לביא, גלי צה"ל, 17.04.16

ראיון עם מוחמד חליליה, רכז פרויקט התחבורה הציבורית בישובים הערבים בעמותת סיכוי

לכתבה המלאה


יהיה בסדר: עשרות עמודי חשמל ממוקמים באמצע כבישי עראבה

אביב לביא, גלי צה"ל, 10.04.16

ראיון עם עבד כנאענה, מנהל שותף של מחלקת מדיניות שוויונית בסיכוי

לכתבה המלאה


התוכנית הכלכלית לערבים – זכות בסיסית ללא תנאים

ראונק נאטור ועבד כנאענה, Ynet, 25.01.16

לכתבה המלאה


ערבים? שישחו בים

טלי חרותי-סובר, TheMarker, 12.01.16

"ביישובי המגזר הערבי נדיר למצוא גינות ציבוריות, מוסדות תרבות או בריכות שחייה. מדוע שירותים שנתפשים כבסיסיים במגזר היהודי, כמעט לא קיימים בפריפריה החברתית בישראל?"

לכתבה המלאה


ובסוף הוא עוד צריך לחתום על הצ'ק

עודה בשאראת, הארץ, 11.01.16

לכתבה המלאה


אחד בפה, אחד בכיס: המוסר הכפול של ראש הממשלה

שאול אמסטרדמסקי, כלכליסט, 4.01.16

לכתבה המלאה


עו"ד סמאח אלח'טיב איוב על העוני בחברה הערבית ותעסוקת נשים

ענת דוידוב, רדיו ללא הפסקה, 3.01.16

לכתבה המלאה


המשוכות הפוליטיות לא עמדו בדרכו של ההסכם ההיסטורי לתקצוב המגזר הערבי

טלי חרותי-סובר, TheMarker, 3.01.16

לכתבה המלאה


"משהו חיובי" – על התוכנית הכלכלית לקידום החברה הערבית

ידיעות אחרונות, 1.01.16

"ההחלטה שממשלת ישראל קיבלה שלשום כל כך מנוגדת לרוח שנושבת ממנה, כל כך מנוגדת לאווירה ברחוב, לשיח ברשתות החברתיות, לאינטרסים הפוליטיים, שאנשים מסרבים להאמין. מה המזימה, שואלים שרים בליכוד; מה המזימה, שואלים חברי כנסת ערבים. אלה ואלה חושדים שמא משהו חיובי, הגיוני, נורמלי, מתרחש במדינה מאחורי גבם: אסור לתת לאסון הזה לקרות."

לכתבה המלאה


ישראל דופקת את אזרחיה הערבים. אז מה הקפיץ את השרים שהתבקשו לאשר סיוע?

מירב ארלוזורוב, TheMarker, 31.12.15

לכתבה המלאה


הממשלה אישרה את התוכנית לצמצום פערים במגזר הערבי בהיקף של 15 מיליארד שקלים

מורן אזולאי וחסן שעלאן, Ynet, 30.12.15

עבד כנאענה, מנהל שותף של מחלקת מדיניות שוויונית בעמותת "סיכוי", הביע שביעות רצון: "אנו מברכים על החלטת הממשלה. זהו יום חשוב ומשמח עבור כל מי שחפץ בקידום שוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. תוכנית חשובה זו שונה באופן מהותי מתכניות ממשלתיות קודמות בכך שהיא מתקנת חלק ממנגנוני ההקצאה המפלים של המדינה בתחומים השונים והופכת אותם למנגנונים שוויוניים".

לכתבה המלאה


מדוע נדחתה תכנית הסיוע למגזר הערבי? "היה דיון סוער בישיבת הממשלה"

ענת דוידוב, רדיו ללא הפסקה, 27.12.15

מנכ"ל עמותת 'סיכוי' רון גרליץ מסביר מדוע נדחתה תכנית הסיוע הממשלתית: "הרצון לא לאשר את התכנית הוא הרצון להביע התנגדות פוליטית"

לכתבה המלאה


קרן ארנונה ממשלתית תצמצם פערים

עבד כנאענה, TheMarker, 22.12.15

הרציונל העומד מאחורי הקמת קרן ארנונה ממשלתית הוא שמקור ההכנסה המשמעותי של רשויות מקומיות הוא לא ארנונה ממגורים, אלא ארנונה מאזורי תעסוקה ותעשייה וארנונה שמשלמים מוסדות ממשלתיים

לכתבה המלאה


הערבים נוהרים מבית חנינא לרמת אביב

שוקי שדה, TheMarker, 18.12.15

הבעיה בנצרת עילית לא נוגעת רק לתושבי הערים המעורבות החדשות, אלא גם לערים הערביות הוותיקות. אלה צריכות לספק שירותים גם לתושבים שגרים בעירם וגם לאלה המגיעים מבחוץ. "זה יוצר עומס גדול על התשתיות, בעיקר בתחום החינוך", אומר עאבד כנאענה, מנהל שותף במחלקת מדיניות שוויונית בעמותת סיכוי. "גם כך הרשויות המקומיות האלה עניות יחסית. הן מקבלות את המכה פעמיים: פעם מאבדות ארנונה למגורים, ופעם מקבלות יותר תושבים לשרת – וגם כך יש מצוקה בהכנסות מארנונה, משום שאין הרבה שטחים לארנונה של מגורים או תעסוקה. הרשויות האלה לא חייבות לעזור להורים האלה, אבל הן מרגישות מחויבות, גם עם השמיכה הקצרה שיש להן".

לכתבה המלאה


הנציבות חזרה לפרסם דו"חות: המדינה כשלה בשילוב ערבים במגזר הציבורי

גיל קליאן, כלכליסט, 9.12.15

לכתבה המלאה


גילי רעי וסמאח אלח'טיב איוב ב"עושים סדר" – לא לפיטורי עובדים ערבים

גל גבאי, חינוכית 23, 11.11.15

פיטורים או פגיעה בזכויות של עובדים רק כי הם ערבים הם צעדים לא חוקיים, לא מוסריים, ולא חינוכיים. גילי רעי וסמאח אלח'טיב איוב ישבו לשיחה עם גל גבאי בתוכנית "עושים סדר" והסבירו למה הפיטורים האלה מסכנים את העתיד של כולנו.

לכתבה המלאה


הדמוקרטיה הישראלית בסכנה

מוחמד אמארה ואבירמה גולן, וואלה, 11.11.15

"כל עוד נמשך הכיבוש, וזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ומדינה משלו לא ממומשת, הערבים אזרחי ישראל נדחקים לפינה, ולפחד שלהם נוספת אפליה קשה. ההשלמה עם ההסתה מעמידה את האזרחות בסכנה ומרסקת את הדמוקרטיה"

לכתבה המלאה


רק משום שהם ערבים

ראונק נאטור ורון גרליץ, הארץ, 19.10.15

לכתבה המלאה


בשל המצב הביטחוני: עיריות מרחיקות עובדים ערבים מבתי ספר

ירדן סקופ, הארץ, 18.10.15

לכתבה המלאה


מכתב לדרעי: "אל תאפשר פיטורי עובדים ערבים רק בשל המצב"

אריק בנדר, Nrg, 15.10.15

לכתבה המלאה


"לתרגם מכרזים לערבית, שאנשים יבינו מה הם קונים"

אודי שישון, גלובס, 11.08.15

עבד כנאענה מעמותת סיכוי לקידום שוויון אזרחי: "כאשר המדינה משווקת קרקעות ביישובים הערביים, היא עושה את זה באותה מתכונת של שיווק קרקע ביישובים היהודיים – וכך זה לא ילך לעולם"

לכתבה המלאה


המכרזים הממשלתיים הם גם הזדמנות לשינוי חברתי

ניצן תנעמי, כלכליסט, 31.07.15

ישראל חייבת להצטרף למדינות העולם המערבי המקדמות מטרות של שילוב אוכלוסיות מודרות בעבודה בעזרת "כוח הארנק", ומציבות תנאים בפני חברות פרטיות המבקשות לזכות במכרזים ציבוריים

לכתבה המלאה


למה אין מעונות יום ברשויות הערביות

סמאח אלחטיב־איוב ושירלי רקח, The Marker, 8.07.15

בהיעדר התמודדות מבנית משותפת של משרדי הממשלה לחסמים התכנוניים ולסוגיית המחסור בקרקע ציבורית, תימשך המציאות של תת־ניצול התקציבים המשמעותיים בידי הרשויות הערביות

לכתבה המלאה


הפספוס של ועדת אלאלוף:
 התחבורה הציבורית

עדית לב ושירלי רקח, The Marker, 5.05.15

לכתבה המלאה


ערביי ואדי ערה מזהירים: "אם לנו לא יהיה טוב, גם לכם לא יהיה טוב, וזה לא איום"

טלי חירותי-סובר, The Marker, 19.04.15

לכתבה המלאה


תקרת האבן של הערביות

עו"ד סמאח אלח'טיב-איוב, Ynet, 8.03.15

הממשלה הצהירה בחגיגיות שהחליטה סוף סוף לקדם תעסוקת נשים ערביות כיעד ממשלתי. אבל איך הן יפרצו את כל החסמים שבדרך?

לכתבה המלאה


דו"ח מבקר המדינה מתעלם ממצוקת הדיור בחברה הערבית

עמותת סיכוי, שיחה מקומית, 25.02.15

לכתבה המלאה


נשים ערביות רוצות לצאת לעבוד – 
אבל אין להן איך להגיע לעבודה

עבד כנאענה וסמאח אלח'טיב-איוב, The Marker, 10.02.15

לכתבה המלאה


למערכת החינוך במגזר הערבי חסרים כיתות ומחשבים

הארץ, 8.02.15

כשרשות מקומית בישראל נתקלת במחסור בכיתות לימוד, או בחלל לגן ילדים, היא שוכרת מבנים או חדרים שישמשו ככיתות משלימות. על פי נתונים ממשרד החינוך, שנחשפו לבקשת עמותת "סיכוי" לקידום שוויון אזרחי, לאורך העשור האחרון, כ–80% מהכיתות השכורות היו ברשויות הערביות, הסובלות ממחסור גדול בכיתות לימוד.

לכתבה המלאה


למה אין מספיק מעונות יום ברשויות הערביות

סמאח אלחטיב־איוב ושירלי רקח, The Marker, 19.01.15

לכתבה המלאה


שילוט חדש בתחנות האוטובוס: לא בערבית

מירב קריסטל, Ynet, 18.01.15

לכתבה המלאה


למה השילוט החדש על תחנות האוטובוס בישובים הערבים מופיע בעברית בלבד?

"יהיה בסדר", גלי צה"ל, 14.01.15

לכתבה המלאה


החינוך הערבי סובל עדיין ממחסור גדול בכיתות ובמחשבים

31.08.14

לפי דו"ח עמותת "סיכוי", חסרים מבנים לכשליש מהכיתות במגזר הערבי, למרות ההבטחות. בחינוך הערבי והבדואי קיים מחשב אחד לכל 20 ילדים

לכתבה המלאה


עיר עם 21 אלף תושבים וקו אוטובוס אחד שעושה 62 נסיעות ביממה

דניאל שמיל, The Marker, 29.06.14

לכתבה המלאה


אין ממשלה: בעיית הארנונה במגזר הערבי

יובל גורן, nrg מעריב, 27.10.13

במשך שנים העדיפה המדינה לא לבנות משרדי ממשלה ומסחר ותעשייה ביישובים הערביים, אבל מאשימים את התושבים במצב ישוביהם

לכתבה המלאה


תקציב הרווחה במגזר הערבי מספיק לחצי מהנזקקים

יובל גורן, nrg מעריב, 13.10.13

בדיקת עמותת "סיכוי" מצאה כי במרבית תחומי הפעולה של המחלקות לשירותים חברתיים קיים אי שוויון. הפערים במשאבים יוצרים מצוקה

לכתבה המלאה


המגזר הערבי: 53% עניים מחכים לביטוח לאומי

יובל גורן , nrg מעריב, 13.10.13

נתונים חדשים חושפים: מחסור חמור בסניפי המוסד לעומת המגזר היהודי. באום אל-פאחם, 48 אלף תושבים נאלצים להסתפק ב"אשנב"

לכתבה המלאה


הסיכוי לייצובן הכלכלי של הרשויות הערביות – אזורי תעסוקה משותפים

חליל מרעי ורונן סבג, The Marker, 24.06.13

אף ש-20% מאזרחי ישראל הם ערבים, 97.6% מכללי שטחי התעשייה במדינה שייכים לרשויות היהודיות, ורק 2.4% לרשויות הערביות.

לכתבה המלאה


תחבורה ציבורית – השוואה בין שוהם לכפר קאסם

גלי צה"ל, 11.12.12

ראיון עם רון גרליץ בתכנית "יהיה בסדר" אודות המחקר והפעילות לקידום תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

לכתבה המלאה


גלגל הצלה

פאוזי אבו טועמה, ידיעות חדרה, 30.11.12

לראשונה מאז 1948: אוטובוסים ייכנסו לג'יסר א-זרקא

לכתבה המלאה


מספר יעדי התחבורה הציבורית ביישובים יהודיים גדול עד פי 14 מביישובים ערביים

ג'קי חורי, הארץ, 29.11.12

מחקר שבדק את מצב התחבורה הציבורית ביישובים ערביים חושף פערים ואי שוויון חריפים בזמינותה ובתדירותה לעומת היישובים היהודיים

לכתבה המלאה


דרושים: יותר ערבים בשירות המדינה

עלי חיידר, The Marker, 15.08.12

דו"ח רשות החברות הממשלתיות ליוני 2012, מצא כי באחרונה חלה ירידה בשיעור הדירקטורים הערבים בחברות הממשלתיות

לכתבה המלאה


הדרת ערבים משוק התעסוקה במימון המדינה

רון גרליץ, The Marker, 25.06.12

למרות הקמפיין להעסקת מיעוטים, למדינה ספקים רבים שמעסיקים אלפי עובדים, ואף אחד מהם לא ערבי

לכתבה המלאה


מנהלים, העסיקו עובדים ערבים

עלי חיידר, רון גרליץ, The Marker, 22.05.12

לא תהיה חברה משותפת אם ערבים לא ישתתפו במעגלי קבלת החלטות

לכתבה המלאה


"פקיד אחד מטפל בעשרות ישובים ערביים"

דותן לוי, כלכליסט, 25.01.12

בכנס נדל"ן של המגזר הערבי טענה עמותת סיכוי כי המשאבים שמקצים מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון למגזר לא עונים על הצרכים האמיתיים: "כל שנה נוצר מחסור של 4,000 יחידות דיור

לכתבה המלאה


מחקר: משרד הרווחה מפלה לרעה את היישובים הערביים בישראל

ליאור דטל, דה מרקר, 20.09.11

לפי העמותה, על אף שכ-20% מהנזקקים מתגוררים ביישובים ערביים - הרשויות הערביות קיבלו רק 10.6% מהתקציב המיועד לשירותים חברתיים ב-2009 ■ משרד הרווחה: "המדיניות היא להביא לסגירת פערים בשירותי הרווחה בין המגזר היהודי למגזר הלא יהודי"

לכתבה המלאה


הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות

תכנית טלויזיה "לב הענין" - ערוץ 1, 20.09.11

ראיון עם רון גרליץ, בתכנית הטלויזיה לב הענין לאחר פירסום הדו"ח מחסמים לסיכויים

לכתבה המלאה


העם שלא דורש צדק חברתי

שירלי ששון-עזר, כלכליסט, 8.09.11

הם עובדים קשה ומרוויחים לא רע, אבל לא מצליחים להגיע לדירה, קורסים תחת יוקר המחיה ולא חוסכים אפילו שקל. אז למה אנשי מעמד הביניים הערבי נשארו מחוץ למחאה הזאת? תמונת מצב של מעמד שלם שכבר מרגיש שהוא הפסיד במאבק הזה

לכתבה המלאה


כספי התפוצות – לא רק ליהודים

שולי דיכטר, הארץ, 9.09.06

על המדינה לאסור אפליה אתנית בחלוקת הכספים לשיקום הגליל

לכתבה המלאה

פרסומיםמכרזי מדינה – המפתח לפריצת דרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי ורועי ג'רופי
עריכה: שירלי רקח, ג'אבר עסאקלה, רון גרליץ, ראונק נאטור ויאיר סאקוב
תאריך פרסום: 28.11.16

שילוב עובדות ועובדים ערבים באמצעות מכרזי מדינה לקידום שוויון בשוק התעסוקה

המסמך המלא: العربية עברית English


חוות דעת כלכלית – ניתוח הכדאיות של קידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בשוק הפרטי באמצעות מכרזי מדינה

תחקיר וכתיבה: חברת TASC
תאריך פרסום: 28.11.16

המסמך המלא: עברית


הנגשה של מידע אודות שירות התחבורה הציבורית בשפה הערבית לצד השפה העברית

תאריך פרסום: 25.05.16

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה: התייחסות עמותת סיכוי לדוח "הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית" (דו"ח קמיניץ)

תאריך פרסום: 16.05.16

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 25.02.16

המסמך המלא: עברית


עמדת עמותת סיכוי להצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 – שינויים מבניים – דיור – יישום המלצות צוות 120 הימים

תאריך פרסום: 12.08.15

מסמך זה מתייחס לעניין יישום המלצות צוות 120 הימים בחוק ההסדרים בגרסתו מתאריך30.07.2015. חוק ההסדרים בגרסתו הקודמת, מתאריך 09.07.2015 צומצם, ורבות מההמלצות שבו עוקרו מתוכן. להלן עמדתנו לעניין יישום המלצות צוות 120 הימים ושילובן בחוק ההסדרים:

המסמך המלא: עברית


התייחסות עמותת סיכוי להמלצות "צוות 120 הימים" להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 2.07.15

המסמך המלא: العربية עברית


נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 30.06.15

המסמך המלא: עברית


אינפוגרפיקה: שילוב עובדות ועובדים ערבים במכרזים ציבוריים

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי
תאריך פרסום: 29.06.15

המסמך המלא: עברית English


שילוב עובדות ועובדים ערבים במכרזים ציבוריים לקידום שוויון בשוק התעסוקה

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי
תאריך פרסום: 29.06.15

הסכמה נרחבת שוררת באשר לחשיבות של שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. מכרזים ציבוריים שיקדמו שילוב עובדים ערבים בכל רמות ההעסקה יכולים להביא לפריצת דרך בתחום זה, בעלות נמוכה יחסית, ובצורה שתשפיע על השוק הפרטי בטווח הארוך.

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה: העדפה מתקנת בהקצאת קרקעות ובפרויקטים למגורים ביישובים הערביים

תחקיר וכתיבה: עו"ד עאוני בנא
תאריך פרסום: 29.04.15

נייר עמדה משותף עם האגודה לזכויות האזרח

המסמך המלא: עברית


קידום פתרונות דיור בחברה הערבית

תאריך פרסום: 30.03.15

נייר עמדה עבור צוות 120 ימים לפתרון מצודקת הדיור בחברה הערבית. מצוקת הדיור בחברה הערבית הולכת ומחריפה משנה לשנה, וביישובים הערביים יש מחסור גדול ביחידות דיור, שמשפיע במיוחד על משקי בית חלשים. כיום קיים פער גדול בין היצע הפתרונות המצומצם העומד לרשות החברה הערבית במענה למגורים ודיור ובין הצורך ההולך וגובר מדי שנה. מסמך זה דן בהרחבה בשלוש סוגיות עיקריות: שיווק קרקע מדינה, כוח אדם מקצועי ייעודי במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות הערביות, וקידום תכנון לדיור ולתשתיות תומכות.

המסמך המלא: עברית


שילוב רשויות מקומיות ערביות במינהלות אזורי תעשייה מרחביים משותפים

תאריך פרסום: 22.02.15

ניתוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 6.3 – "שילוב רשויות מיעוטים במינהלות משותפות"

המסמך המלא: עברית


הגברת האכיפה לטובת האוכלוסייה הערבית

תאריך פרסום: 8.01.15

נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי במסגרת פורום נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להגברת אכיפה לטובת החברה הערבית, דצמבר 2014. הנייר מציע המלצות אופרטיביות כדי שנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה תצליח להשפיע בתחום של אפליה כלפי האוכלוסייה הערבית

המסמך המלא: עברית


פערים בין יהודים וערבים במערכת החינוך – התשתית הפיזית

תאריך פרסום: 23.12.14

לאי־השוויון בחינוך יש השלכות שליליות רבות על החברה כולה ועל הפרטים בתוכה, החל מפגיעה בפוטנציאל ההשתכרות של הפרט ובסיכוייו למוביליות חברתית, וכלה בפגיעה ברמת הלכידות החברתית ובהיווצרות תחושות של אפליה, קיפוח ושסעים חברתיים. מטרת נייר זה היא לסקור את מצב אי־השוויון בין החינוך העברי לערבי, בכל הקשור להיבטים הפיזיים של סביבת הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר. הסביבה הפיזית של הלימודים היא נושא רחב הכולל מבני חינוך, חצרות, אופן ארגון ותכולה של חללים שונים, תאורה, אקוסטיקה ובקרת אקלים, וכן משאבי למידה, קרי מחשבים, ספרייה ומרכז משאבים, מעבדות ומתקני ספורט.

המסמך המלא: العربية עברית


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – תקנים לעובדות סוציאליות בישובים הערבים

תאריך פרסום: 21.11.14

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – בניית מעונות יום בישובים הערבים

תאריך פרסום: 21.11.14

המסמך המלא: עברית


החובה לחלק הכנסות על פי קריטריונים שוויוניים וענייניים

תאריך פרסום: 12.06.14

מכתב לפרופ' ערן רזין, יו"ר ועדת חקירה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות מאזורים מניבי הכנסות ברמת הנגב

המסמך המלא: עברית


מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה – מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף וספאא אגברייה
עריכה: שירלי רקח
תאריך פרסום: 10.06.14

מסמך זה בודק את מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות ביחס ליהודיות. המחקר הפריך את הטענה שהכנסותיהן של הרשויות הערביות נמוכות בשל שיעורי גביית ארנונה נמוכים, ומצא כי בעיית המחסור בהכנסות מארנונה נובעת בעיקר מבסיס מס נמוך מאוד, כלומר מצאי דל מאוד של נכסים מניבי ארנונה.

המסמך המלא: العربية עברית English


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – דיור לעניים בחברה הערבית

תאריך פרסום: 1.05.14

המסמך סוקר את מצב הדיור ביישובים הערביים תוך הדגשת הבעיות והאתגרים הייחודיים הניצבים בפני עניי החברה הערבית בתחום זה

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה המוגש לוועדת העבודה, הרווחה ובריאות בעניין הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19) (הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ד – 2014

תאריך פרסום: 18.02.14

לקראת הדיון ביום רביעי, 19.2.2014 בשעה 10:30 בעניין הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19) (הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ד – 2014 של חה"כ יריב לוין להלן עמדת עמותת "סיכוי " בנושא .

המסמך המלא: עברית


מכתב לוועדת אלאלוף למלחמה בעוני – צמצום שעורי העוני בחברה הערבית

תאריך פרסום: 6.02.14

המסמך המלא: עברית


דרכים לקידום תחבורה ציבורית נגישה לכלל התושבים ביישובים הערביים

תחקיר וכתיבה: יעל דניאלי להב
תאריך פרסום: 1.07.13

המסמך המלא: العربية עברית


"מחסמים לסיכויים" – תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תחבו רה ציבורית ביישובים הערביים תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף וטובי כהן
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.11.12

מסמך מדיניות מס' 5

המסמך המלא: العربية עברית


הנסיון הקנדי בהבטחת ייצוג הולם בהתקשרויות הממשלה עם ספקים: רעיונות שכדאי לאמץ גם בישראל

תחקיר וכתיבה: ת'אאר אבו ראס
תאריך פרסום: 1.08.12

לאור הצלחת הרגולציה הרכה של ספקי הממשלה בקנדה, ולאור הקשיים הגדולים לקדם תעסוקת ערבים בישראל, עמותת סיכוי מציעה לאמץ בשלב ראשון את מודל הרגולציה הקנדי, המטיל על ספקים של הממשלה סנקציות רכות ודורש מהם דיווח ותוכניות עבודה, כולל יעדים להגברת ייצוג הערבים בין עובדיהם, ודיווח שנתי.

המסמך המלא: עברית


מי בעד שוויון?

שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות תחקיר וכתיבה: נוהאד עלי ושי ענבר
עריכה: רון גרליץ ויסמין הלוי
תאריך פרסום: 15.09.11

שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות

המסמך המלא: עברית
תקציר מנהלים: العربية עברית English


"מחסמים לסיכויים" – הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות

מחסמים לסיכויים תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף ומהא אבו-סאלח
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.09.11

מסמך מדיניות מס' 4

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


"מחסמים לסיכויים" – שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים

"מחסמים לסיכויים" תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 1.09.11

מסמך מדיניות מס' 3

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית


דברים בפני הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג

ד"ר מרי תותרי, חברת הוועד המנהל של עמותת סיכוי ורון גרליץ, מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי תחקיר וכתיבה: ד"ר מרי תותרי ורון גרליץ
תאריך פרסום: 30.08.11

ד"ר מרי תותרי, חברת הוועד המנהל של עמותת סיכוי ורון גרליץ, מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי הופיעו בפני הוועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג

המסמך המלא: עברית


"מחסמים לסיכויים" – סוגיות ברישום המקרקעין בחברה הערבית בישראל: מיפוי חסמים והמלצות מדיניות

מחסמים לסיכויים - מסמך מדיניות מס' 2 תחקיר וכתיבה: עו"ד רות שר שלום ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
תאריך פרסום: 15.07.11

מסמך מדיניות מס' 2

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


"מחסמים לסיכויים" – הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תחקיר וכתיבה: מהא אבו סאלח, מיכל בליקוף, רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.08.10

מסמך מדיניות מס' 1 - מיפוי חַסָמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים בישראל

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: עברית


התפתחות תוכנית 'העדפה מתקנת' בקנדה

תחקיר וכתיבה: גב' ג'יי סטינסון
תאריך פרסום: 23.03.10

עמותת סיכוי קיימה סימפוזיון תחת הכותרת " שוויון הזדמנויות בעבודה: תובנות ויישום - הניסיון הקנדי", במסגרת הפעילות של פרויקט ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה. הסימפוזיון נערך בשיתוף פעולה עם השגרירות הקנדית ובהשתתפות השגריר הקנדי בארץ מר ג'ון אלין. הסימפוזיון התקיים במלון קולוני בחיפה בתאריך 23.3.10.

המסמך המלא: English