סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

בינוי מעונות יום ביישובים הערבים

מתירים חסמים כדי להביא לבנייה של אלפי מעונות יום לגיל הרך החסרים ביישובים הערבים, בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ושינוי מדיניות משרדי הממשלה.

החברה הערבית, סובלת ממחסור חריף מאוד במעונות יום. נכון לשנת 2016, על כל 20 מעונות יום בישובים היהודיים, היה מעון יום אחד בלבד ביישוב ערבי. גם בממשלה וגם ברשויות המקומיות הערביות מבינים שאי-הקמת מעונות יום מונעת מנשים ערביות רבות לצאת לשוק התעסוקה, וגורמת להעמקת הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל.

על אף המודעות לסוגיה בעייתית זו, בין השנים 2014-2016 נפתחו 5 מעונות יום בלבד ביישובים הערביים מתוך 110 מעונות יום שנפתחו בתקופה זו בארץ.

אנחנו פועלים באופן צמוד עם רשויות מקומיות ערביות נבחרות ומעניקים להן את כל הסיוע הנדרש בכדי להתגבר על החסמים הקיימים, ובמקביל, מובילים תהליכי אבדוקציה ממושכים ועקביים בוועדות הכנסת ומול משרדי הממשלה הרלוונטיים.

במשך שבע השנים האחרונות אנחנו משקיעים מאמצים רבים באיתור החסמים הקיימים בתכנון ובבינוי מעונות יום ובגיבוש המלצות מדיניות בכדי להתגבר על החסמים: בשנת 2010 בחנה סיכוי את הסוגיה הזו במסגרת מחקר "מחסמים לסיכויים" והצליחה אז להביא לביטול חובת השתתפות הרשויות הערביות, הסובלות מקשיים כלכליים, במימון בניית מעונות היום. בסוף שנת 2014 הייתה סיכוי שותפה בארגון שולחן עגול שיצר שיח בלתי אמצעי בין הרשויות המקומיות ופקידי הממשלה הרלוונטיים שבעקבותיו נפתרו חסמים רבים בתכנון מעונות היום בישובים הערבים, והוגשו בקשות רבות לתקצוב בינוי מעונות יום בישובים הערבים. בקרוב נפרסם מחקר מקיף שיבחן את החסמים שעוד לא טופלו בתחום בינוי המעונות בכדי להביא לפריצת הדרך הדרושה בתחום זה.

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden