מעקב אור

במלאת ארבע שנים מאז פרצו אירועי הדמים האלימים והקשים באוקטובר 2000 (אינתיפאדת אלאקצא), ושנה מאז פרסום המסקנות של ועדת-אור אשר הוקמה בעקבות אירועים אלה, הקימה סיכוי בסוף שנת 2004 צוות לצורך מעקב פעיל אחר יישום המסקנות של ועדת אור.
בנוסף הקימה סיכוי ארכיון המרכז בתוכו מקורות, מאמרים, דעות וניירות עמדה בנושא.
הפרוייקט נמשך שלוש שנים עד יוני 2007. לאחר מכן, וכהמשך לפרוייקט מעקב אור,הוקמה מחלקת קידום מדיניות שוויונית, אשר פועלת לקידום השוויון באופן יזום במשרדי הממשלה.

מן התקשורת

פרסומיםכנס סיכוי לסיכום שלוש שנות מעקב אחר המלצות ועדת אור: סגירת פערים – מדדים לביצוע

עריכה: רחלה ינאי, דר' ג'ובראן ג'ובראן
תאריך פרסום: 5.06.07

הכנס היה מפגש נדיר בין השלטון המרכזי, השלטון המקומי והחברה האזרחית והווה חלק ממעקב גלוי ופומבי שהובילה עמותת סיכוי אחר מדיניות הממשלה בהקצאת משאבים שוויונית לאוכלוסיה הערבית.

המסמך המלא: עברית


כנס סיכוי לסיכום שלוש שנות מעקב אחר המלצות ועדת אור: סגירת פערים – מדדים לביצוע

עריכה: רחלה ינאי, דר' ג'ובראן ג'ובראן
תאריך פרסום: 5.06.07

הכנס היה מפגש נדיר בין השלטון המרכזי, השלטון המקומי והחברה האזרחית והווה חלק ממעקב גלוי ופומבי שהובילה עמותת סיכוי אחר מדיניות הממשלה בהקצאת משאבים שוויונית לאוכלוסיה הערבית.

המסמך המלא: עברית