קידום בינוי מעונות יום ברשויות המקומיות הערביות

על פי דוח משרד הכלכלה משנת 2013, כ-24% מהילדים ברשויות היהודיות מתחנכים במעונות יום, לעומת כ-11% מהילדים ברשויות הערביות. ברשויות יהודיות יש מעון יום לכל 250 ילדים, ואילו ברשויות הערביות יש מעון יום לכל 2,000 ילדים. מדובר בפער אדיר (פי 8) לרעת הרשויות הערביות.

מסגרות לגילאי 0-3 התפתחו בישובים הערביים בעיקר כתוצר של צרכי רווחה והרבה פחות כמענה לצרכיהן של אימהות עובדות. מדובר בשירות, שלא היה קיים ביישובים הערביים עד לסוף שנות התשעים של המאה ה-20. בשנת 2010 פרסמנו את הדו"ח מחסמים לסיכויים – הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. בדו"ח זה הפעלנו את מודל מחסמים לסיכויים למציאת החסמים המונעים הקצאה שוויונית של מעונות יום וכן נתנו מספר המלצות מדיניות קונקרטיות לקידום מעונות יום בישובים הערבים.

בשנים האחרונות, גוברת המודעות בקרב מעצבי המדיניות באשר לצורך הדחוף בשילוב נשים ערביות בשוק העבודה ולחשיבות קיומן של מסגרות שהייה איכותיות לגילאי 0-3, כאמצעי ליצירת סביבה תומכת יציאה לעבודה עבור אימהותיהם.

במהלך השנים 2010-2012 יזם משרד הכלכלה שינוי בקריטריונים לקבלת תמיכה לבנייה של מעונות יום, כך שנוצרה עדיפות לרשויות מקומיות בעלות מאפיינים כשל הרשויות המקומיות הערביות. בנוסף, עלה חלקה של התמיכה במימון הפרויקט לכדי למעלה מ-90% תוך הקטנת חלק ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית.

באוגוסט 2014 הממשלה הקצתה 1.2 מיליארד ₪ (לתקופה של 6 שנים) לתכנון ובינוי מעונות יום בכלל הרשויות המקומיות בארץ, תוך ייעול ההליך הבירוקרטי וקבלת נוהל חדש. הממשלה שריינה 20% מהתקציב, 240 מיליון ₪, לטובת הרשויות המקומיות הערביות. בנוסף, במידה והרשויות הערביות יעמדו בלוחות זמנים קצרים הם לא ידרשו למימון תואם. במידה ולא יעמדו בלוחות הזמנים ידרשו למימון תואם של 5% בלבד.

על אף הצעדים החיוביים הללו, התקציב הארי המשוריין במסלול הבינוי אינו ממומש ולא מגיע לרשויות המקומיות הערביות. החסם העיקרי הוא המחסור בקרקעות ציבוריות זמינות אשר ניתן להוציא להן היתר בנייה.

בנוסף, חוסר הניסיון של הרשות המקומית הערבית בבנייה, הפעלה ואחזקה של מעון יום מחייב ליווי וסיוע לרשויות המקומיות החל משלב הגשת המכרז דרך תהליך הבניה של המעון ועד לשלב ההצטיידות, השמשת המבנה וההפעלה השוטפת של השירות.

כיום באגף מעונות יום במשרד הכלכלה לא קיים מענה תכנוני עבור רשויות מקומיות ערביות כפי שקורה במשרדי ממשלה אחרים. על מנת לתת מענה הולם לבעיות התכנוניות איתן מתמודדות הרשויות המקומיות הערביות אנו ממליצים על מספר חלופות:

  1. הוספת תקנים לאגף מעונות יום אשר יסייעו לרשויות הערביות בהליך התכנוני, כפי שהקצה משרד התחבורה.
  2. הקמת אגף תכנון ובינוי מעונות יום במשרד הכלכלה שיהיה אחראי על הטיפול בנושא, כפי שנעשה במשרד החינוך.
  3. העברת הטיפול בתכנון ובינוי מעונות יום לאגף התכנון במשרד החינוך.
  4. להותיר את ייזום הבנייה של מעונות יום בידי המדינה בשנים הקרובות.

בשנת 2014 ערכה עמותת סיכוי, בשיתוף מוסאווא ומרכז אינג'אז, שולחן עגול בכפר קאסם בו התכנסו משרדי הממשלה (משרד הכלכלה, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה) והרשויות המקומיות על מנת למצוא פתרונות לחסמים הרבים. אנו נמשיך לפעול להסרת החסמים העומדים בפני הקצאה שוויונית לאזרחים הערבים ולמצוא פתרונות ברי קיימא להגברת הקצאה שוויונית גם בתחום זה.

מן התקשורתעו"ד סמאח אלח'טיב איוב על העוני בחברה הערבית ותעסוקת נשים

ענת דוידוב, רדיו ללא הפסקה, 3.01.16

לכתבה המלאה


למה אין מעונות יום ברשויות הערביות

סמאח אלחטיב־איוב ושירלי רקח, The Marker, 8.07.15

בהיעדר התמודדות מבנית משותפת של משרדי הממשלה לחסמים התכנוניים ולסוגיית המחסור בקרקע ציבורית, תימשך המציאות של תת־ניצול התקציבים המשמעותיים בידי הרשויות הערביות

לכתבה המלאה


נשים ערביות רוצות לצאת לעבוד – 
אבל אין להן איך להגיע לעבודה

עבד כנאענה וסמאח אלח'טיב-איוב, The Marker, 10.02.15

לכתבה המלאה


למה אין מספיק מעונות יום ברשויות הערביות

סמאח אלחטיב־איוב ושירלי רקח, The Marker, 19.01.15

לכתבה המלאה

פרסומיםנייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – בניית מעונות יום בישובים הערבים

תאריך פרסום: 21.11.14

המסמך המלא: עברית


מכתב לוועדת אלאלוף למלחמה בעוני – צמצום שעורי העוני בחברה הערבית

תאריך פרסום: 6.02.14

המסמך המלא: עברית


"מחסמים לסיכויים" – הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תחקיר וכתיבה: מהא אבו סאלח, מיכל בליקוף, רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.08.10

מסמך מדיניות מס' 1 - מיפוי חַסָמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים בישראל

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: עברית