קידום הכנסות עצמיות לרשויות מקומיות ערביות

משאבים ושירותים מרכזיים של המדינה מועברים לאזרחים דרך הרשויות המקומיות – משאבי החינוך, הרווחה, התכנון, המרחב הפיזי הציבורי ועוד. זה זמן רב ברור שמצבן הכלכלי הגרוע של הרשויות המקומיות הערביות מונע מהן לספק שירותים לאזרחים הערבים באופן שוויוני ביחס לאזרחים היהודים. על רקע זה החלטנו, ביחד עם מרכז אינג'אז, לחקור לעומק את מקורות המימון של הרשויות המקומיות הערביות במחקר: מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה.

המחקר העלה תמונה קשה וחד משמעית: סך מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות נמוך באופן משמעותי ביחס למקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות היהודיות. מציאות זו פוגעת קשה בתפקודן של הרשויות המקומיות הערביות וגורמת באופן ישיר לאי שוויון חריף באספקת שירותי המדינה לאזרחים הערבים.

המחקר גילה שפער זה בהכנסות הוא תוצאה ישירה של מדיניות ממשלתית. מדיניות זו עיצבה במשך 65 שנה מרחב פיזי שבו מקורות ההכנסה העיקריים של רשויות מקומיות – נכסים מניבי ארנונה כגון אזורי תעשייה ומסחר, מתקני תשתית, כלכלה מקומית, משרדי הממשלה ועוד – הוקמו ופותחו כמעט אך ורק ביישובים היהודיים או בתחומי שיפוטם.

זאת ועוד – במשך שנים נשמעה הטענה כי הסיבה למיעוט מקורות הכנסה של הרשויות הערביות היא שיעור גבייה נמוך של ארנונה. המחקר אכן מצא שיעור גבייה נמוך יותר, אבל הפריך באופן חד משמעי את הטענה כי זו הסיבה המרכזית למיעוט מקורות ההכנסה. נדגיש כי בצל מדיניות אפליה ממושכת כלפי היישובים הערביים, הטענה שמצבם הוא תוצאה של אי גביית ארנונה, לא רק שאינה נכונה, אלא מהווה האשמה של הקורבן.

ראוי לציין שמשרדי האוצר והפנים מודעים למצבן הכלכלי הקשה של הרשויות הערביות, הצהירו פומבית על אחריות המדינה בעניין ונקטו בשנים האחרונות מספר צעדי מדיניות ראשוניים. אך מאמצים אלה לא היתרגמו למדיניות ממשלתית מחוללת שינוי, ובוודאי לא הצליחו עד כה לשפר את מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות הערביות.

בעוד האחריות למצבן הכלכלי הגרוע של הרשויות הערביות מוטלת בעיקר על הממשלה, הפתרון מונח לפתחם של הממשלה והרשויות המקומיות הערביות יחדיו.

כחלק מפעילותנו בתחום זה הצגנו בשנת 2014 את עמדתנו בפני שלושת ועדות החקירה בנגב שהקים שר הפנים. חלוקת ההכנסות עליה הכריז שר הפנים תביא לשינוי משמעותי בהכנסות של הרשויות המקומיות הערביות בנגב, שהיו חלק מועדות החקירה. עם זאת, יש לציין כי הרשויות הערביות קיבלו בממוצע, פר תושב, כמחצית ממה שקיבלו הרשויות המקומיות היהודיות. פעילות זו הייתה פרי שיתוף פעולה עם יוזמות קרן אברהם, מרכז אינג'אז, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ושתיל.

מן התקשורתהקריטריון של משרד הפנים 
לחלוקת כספים בין הרשויות: הלאום

שירלי רקח ועבד כנאענה, 25.08.14

השר גדעון סער הצהיר כי מפת הגבולות וההכנסות בישראל לא תישאר אותו דבר ותהפוך למפה צודקת יותר כדי לשים קץ לקיפוח ואפליה של עשרות שנים. מן הראוי כי מפה חדשה זו תכלול את כל אזרחי המדינה ללא הבדל דת וגזע

לכתבה המלאה


מתהלכים בפיג'מות, מתחמקים ממס

עודה בשאראת, הארץ, 31.03.14

באמת, עד כמה אפשר לסחוט לימון כחוש אחד? על פי מחקר שהוצג בכנס שהתקיים באחרונה ביוזמת עמותת "סיכוי" ו"מרכז אינג'אז" מתברר, שגם אם המועצות הערביות יגבו ארנונה בשיעור זהה לרשויות היהודיות - הן יסגרו רק קצת יותר מ–10% מהפער ביניהן.

לכתבה המלאה


ראיון עם שירלי רקח בתוכנית עושים סדר עם גל גבאי על מחקר מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות

גל גבאי, הטלויזיה החינוכית - ערוץ 23, 23.03.14

ראיון עם שירלי רקח מנהלת שותפה במחלקה למדיניות שוויונית בעמותת סיכוי יחד עם מחמד ח'לילייה ממרכז אנג'אז. הראיון מתחיל מדקה 19 ו-15 שניות

לכתבה המלאה


האוצר בוחן חלוקה שוויונית של הארנונה הממשלתית בין רשויות ערביות ויהודיות

מוטי בסוק, מירב ארלוזורוב, TheMarker, 18.03.14

מחקר: מצבן הכלכלי הקשה של הרשויות הערביות נובע מהיעדר תעשייה ומסחר בישובים הערבים

לכתבה המלאה


ראיון בוידאו (בעברית) עם רון גרליץ בנושא: "מקורות מימון והכנסות של הרשויות המקומיות הערביות" – אתר בוקרא

ע'סאן בסול, בוקרא, 18.03.14

לכתבה המלאה


הרשויות הערביות כושלות, לא רק באשמתן

מירב ארלוזורוב, TheMarker, 12.03.14

הבעיות הסובייקטיביות של הניהול העירוני הערבי הן קשות - אבל אין בהן כדי להסתיר את הבעיות האובייקטיביות הקשות עוד יותר שאתן מתמודדים ראשי הרשויות הערבים - מאמר שמבוסס על נתוני המחקר של סיכוי ואינג'אז

לכתבה המלאה


הממונה על התקציבים מודה: המשאבים המוקצים לערבים אינם שוויוניים

מירב ארלוזורוב, 9.03.14

לפי אמיר לוי, יש פערים גדולים בהקצאה תקציבית לרעת האזרחים הערבים בתחומי החינוך, התחבורה, אזורי תעסוקה וחלוקת הכנסות מארנונה עסקית ביום חמישי סיירו שרי האוצר והמדע בסכנין, לראשונה זה שנים ארוכות

לכתבה המלאה


אין ממשלה: בעיית הארנונה במגזר הערבי

יובל גורן, nrg מעריב, 27.10.13

במשך שנים העדיפה המדינה לא לבנות משרדי ממשלה ומסחר ותעשייה ביישובים הערביים, אבל מאשימים את התושבים במצב ישוביהם

לכתבה המלאה


הסיכוי לייצובן הכלכלי של הרשויות הערביות – אזורי תעסוקה משותפים

חליל מרעי ורונן סבג, The Marker, 24.06.13

אף ש-20% מאזרחי ישראל הם ערבים, 97.6% מכללי שטחי התעשייה במדינה שייכים לרשויות היהודיות, ורק 2.4% לרשויות הערביות.

לכתבה המלאה

פרסומיםשילוב רשויות מקומיות ערביות במינהלות אזורי תעשייה מרחביים משותפים

תאריך פרסום: 22.02.15

ניתוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 6.3 – "שילוב רשויות מיעוטים במינהלות משותפות"

המסמך המלא: עברית


החובה לחלק הכנסות על פי קריטריונים שוויוניים וענייניים

תאריך פרסום: 12.06.14

מכתב לפרופ' ערן רזין, יו"ר ועדת חקירה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות מאזורים מניבי הכנסות ברמת הנגב

המסמך המלא: עברית


מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה – מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף וספאא אגברייה
עריכה: שירלי רקח
תאריך פרסום: 10.06.14

מסמך זה בודק את מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות ביחס ליהודיות. המחקר הפריך את הטענה שהכנסותיהן של הרשויות הערביות נמוכות בשל שיעורי גביית ארנונה נמוכים, ומצא כי בעיית המחסור בהכנסות מארנונה נובעת בעיקר מבסיס מס נמוך מאוד, כלומר מצאי דל מאוד של נכסים מניבי ארנונה.

המסמך המלא: العربية עברית English