קידום התייחסות לייצוג הולם במכרזי ממשלה

האוכלוסייה הערבית מהווה 18% מהאוכלוסייה בגיל העבודה, אך רק 13% מכוח העבודה הקיים. רק 73.5% מהגברים הערבים מועסקים לעומת 81.6% מהגברים היהודים, ורק 32.3% מהנשים הערביות מועסקות, לעומת 78.8% מהנשים היהודיות.

קיימת הסכמה נרחבת לגבי החשיבות בשילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בשורת החלטות ממשלה לגבי יעדי תעסוקה, בהקמת הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד ראש הממשלה, ובהקמת המטה לשילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה במשרד הכלכלה.

ההשקעה הכלכלית בשילוב עובדים ערבים אכן הובילה לעלייה בשיעור המועסקים, ובעיקר המועסקות – אך מאמצים אלה מוגבלים משתי בחינות; רוב התכניות מיועדות לשיפור 'ההון האנושי', ולא ליצירת מקומות עבודה, ובכך מטפלות רק בצד ההיצע, אך לא בצד הביקוש המוגבל לעובדות ועובדים ערבים. להערכתנו אין ביכולתו של הטיפול בעיקר בצד ההיצע לחולל את השינוי הגדול הנדרש. בנוסף, רוב התכניות הקיימות לשילוב עובדים ערבים דורשות השקעה תקציבית מיוחדת, ורובן תחומות בזמן, ולכן אינן מהוות שינוי חברתי בר קיימא.

כמו ברוב מדינות העולם, ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות והתאגידים הממשלתיים רוכשים בשוק הפרטי שירותים ומוצרים. מדינות רבות משתמשות בכוח הקנייה שלהן על מנת לקדם מטרות חברתיות רבות ומגוונות, ובכך הן משתתפות בשוק הפרטי, ומשפיעות עליו באותה העת.

השימוש בכוח הקנייה הציבורי על מנת להשפיע על השוק הפרטי ולייצר ערך חברתי משקף שינוי רחב יותר בניהול ציבורי, מגישה צרה של חיסכון בעלויות, לכזאת המדגישה תמורה מיטבית עבור ההוצאה הציבורית, וכוללת גם שיקולים חברתיים וסביבתיים ארוכי טווח.

מדינות משתמשות בכוח הקנייה הנרחב שלהן על מנת להוות דוגמה ולהשפיע על השוק; באמצעות רכישה חברתית יעילה ניתן לקדם הזדמנויות תעסוקתיות, תעסוקה הוגנת, הכלה חברתית, נגישות למשאבים, שיקולי קיימות, וציות לסטנדרטים חברתיים.

גישה זאת משתקפת גם בדו"ח של ארגון ה-OECD בנושא שוק העבודה בישראל אשר ממליץ על הרחבת הייצוג של ערבים במגזר הציבורי בכלל, ועל שימוש של מגזר זה, במעמדו כרוכש מרכזי של שירותים מהמגזר הפרטי, על מנת לקדם ייצוג הולם של ערבים בשוק העבודה הפרטי. המלצת הארגון היא כי ממשלת ישראל תעדיף, בתהליך המיכרוז, עסקים המקדמים שילוב הולם של עובדים ערבים.

אנו טוענים כי יש אינטרס חברתי וכלכלי מובהק לקדם תעסוקת ערבים בשוק הפרטי וכי שילובם באמצעות מכרזי ממשלה הינו בעל ערך כלכלי לטווח הארוך. סיכוי מציעה קידום של שילוב עובדים ערבים במגזר הפרטי דרך מכרזים ציבוריים, באמצעות מגוון כלים רגולטוריים. המחויבות לחברות המתמודדות יכולה לנוע בין חובת דיווח והפעלת תכניות לקידום שילוב עובדים, דרך העדפת חברות אשר מעסיקות עובדים ערבים ועד דרישת סף לייצוג הולם של עובדים ערבים תוך מספר שנים.

מן התקשורתהמגזר הציבורי השתפר בהעסקת ערבים – עכשיו תורו של המגזר הפרטי

רועי ג'רופי, TheMarker, 10.07.16

למרות הצלחות הממשלה בשירות המדינה, שינוי משמעותי בשוק התעסוקה חייב לכלול את המגזר הפרטי

לכתבה המלאה


המכרזים הממשלתיים הם גם הזדמנות לשינוי חברתי

ניצן תנעמי, כלכליסט, 31.07.15

ישראל חייבת להצטרף למדינות העולם המערבי המקדמות מטרות של שילוב אוכלוסיות מודרות בעבודה בעזרת "כוח הארנק", ומציבות תנאים בפני חברות פרטיות המבקשות לזכות במכרזים ציבוריים

לכתבה המלאה


הדרת ערבים משוק התעסוקה במימון המדינה

רון גרליץ, The Marker, 25.06.12

למרות הקמפיין להעסקת מיעוטים, למדינה ספקים רבים שמעסיקים אלפי עובדים, ואף אחד מהם לא ערבי

לכתבה המלאה


מנהלים, העסיקו עובדים ערבים

עלי חיידר, רון גרליץ, The Marker, 22.05.12

לא תהיה חברה משותפת אם ערבים לא ישתתפו במעגלי קבלת החלטות

לכתבה המלאה

פרסומיםמכרזי מדינה – המפתח לפריצת דרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי ורועי ג'רופי
עריכה: שירלי רקח, ג'אבר עסאקלה, רון גרליץ, ראונק נאטור ויאיר סאקוב
תאריך פרסום: 28.11.16

שילוב עובדות ועובדים ערבים באמצעות מכרזי מדינה לקידום שוויון בשוק התעסוקה

המסמך המלא: العربية עברית English


חוות דעת כלכלית – ניתוח הכדאיות של קידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בשוק הפרטי באמצעות מכרזי מדינה

תחקיר וכתיבה: חברת TASC
תאריך פרסום: 28.11.16

המסמך המלא: עברית


אינפוגרפיקה: שילוב עובדות ועובדים ערבים במכרזים ציבוריים

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי
תאריך פרסום: 29.06.15

המסמך המלא: עברית English


שילוב עובדות ועובדים ערבים במכרזים ציבוריים לקידום שוויון בשוק התעסוקה

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי
תאריך פרסום: 29.06.15

הסכמה נרחבת שוררת באשר לחשיבות של שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. מכרזים ציבוריים שיקדמו שילוב עובדים ערבים בכל רמות ההעסקה יכולים להביא לפריצת דרך בתחום זה, בעלות נמוכה יחסית, ובצורה שתשפיע על השוק הפרטי בטווח הארוך.

המסמך המלא: עברית


הנסיון הקנדי בהבטחת ייצוג הולם בהתקשרויות הממשלה עם ספקים: רעיונות שכדאי לאמץ גם בישראל

תחקיר וכתיבה: ת'אאר אבו ראס
תאריך פרסום: 1.08.12

לאור הצלחת הרגולציה הרכה של ספקי הממשלה בקנדה, ולאור הקשיים הגדולים לקדם תעסוקת ערבים בישראל, עמותת סיכוי מציעה לאמץ בשלב ראשון את מודל הרגולציה הקנדי, המטיל על ספקים של הממשלה סנקציות רכות ודורש מהם דיווח ותוכניות עבודה, כולל יעדים להגברת ייצוג הערבים בין עובדיהם, ודיווח שנתי.

המסמך המלא: עברית


התפתחות תוכנית 'העדפה מתקנת' בקנדה

תחקיר וכתיבה: גב' ג'יי סטינסון
תאריך פרסום: 23.03.10

עמותת סיכוי קיימה סימפוזיון תחת הכותרת " שוויון הזדמנויות בעבודה: תובנות ויישום - הניסיון הקנדי", במסגרת הפעילות של פרויקט ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה. הסימפוזיון נערך בשיתוף פעולה עם השגרירות הקנדית ובהשתתפות השגריר הקנדי בארץ מר ג'ון אלין. הסימפוזיון התקיים במלון קולוני בחיפה בתאריך 23.3.10.

המסמך המלא: English