קידום שוויון בתקציבי משרד הרווחה ובתקני עובדים סוציאליים המחולקים לרשויות המקומיות הערביות

בשנת 2009 תושבי הרשויות המקומיות הערביות היוו 14% מכלל האוכלוסייה וחלקם מכלל הנזקקים בארץ עמד על 20% לפחות. אך חלקן של הרשויות המקומיות הערביות בתקציב המחלקות לשירותים חברתיים בשנת 2009 עמד על 10.5% בלבד ו- 15.38% מתקני העובדים הסוציאליים. בפועל הרשויות המקומיות הערביות עשו שימוש רק ב-14% מהתקנים. מצב דברים עגום זה הביא אותנו לבחון לעומק את הסיבות לאפליה. בשנת 2011 פרסמנו את הדו"ח מחסמים לסיכויים – הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות. בדו"ח זה הפעלנו את מודל מחסמים לסיכויים למציאת החסמים שמונעים חלוקה שוויונית של תקני העובדים הסוציאליים.

מצאנו כי הנוסחה על-פיה משרד הרווחה מחלק את תקני העובדים הסוציאליים מפלה, מצאנו כי המשרד אינו מחלק את התקנים על-פי הנוסחה וכן שהרשויות המקומיות הערביות אינן מאיישות את כלל המשרות שניתנות להן. לאור הממצאים במחקר שערכנו משרד הרווחה החליט לשנות את הנוסחה על-פיה הוא מקצה תקני עובדים סוציאליים.

עם הממצאים האלה פעלנו אל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים (משרד הרווחה ומשרד האוצר). כמו כן, ערכנו שולחנות עגולים בין הממשלה לרשויות המקומיות הערביות, בשיתוף עמותת אינג'אז ופורום מנהלי לשכות הרווחה הערביים.

נכון לשנת 2012 הרשויות המקומיות הערביות מקבלות 15.44% מתקני העובדים הסוציאליים ו-11% מתקציב משרד הרווחה. כששיעור הנזקקים לשירותי הרווחה תושבי הרשויות המקומיות הערביות עדין עומד על יותר מ-20% מכלל הנזקקים בארץ. מדובר בפער גדול. למעשה הרשויות המקומיות הערביות מקבלות חצי מהתקציב שהן זקוקות לו. משרד הרווחה עשה צעדים משמעותיים אבל לא מספיקים על מנת לסגור את הפער בין הרשויות המקומיות הערביות לרשויות המקומיות היהודיות.

אנו ממשיכים לפעול בתחום במסגרת הפורום למאבק בעוני.

מן התקשורתהפספוס של ועדת אלאלוף:
 התחבורה הציבורית

עדית לב ושירלי רקח, The Marker, 5.05.15

לכתבה המלאה


תקציב הרווחה במגזר הערבי מספיק לחצי מהנזקקים

יובל גורן, nrg מעריב, 13.10.13

בדיקת עמותת "סיכוי" מצאה כי במרבית תחומי הפעולה של המחלקות לשירותים חברתיים קיים אי שוויון. הפערים במשאבים יוצרים מצוקה

לכתבה המלאה


המגזר הערבי: 53% עניים מחכים לביטוח לאומי

יובל גורן , nrg מעריב, 13.10.13

נתונים חדשים חושפים: מחסור חמור בסניפי המוסד לעומת המגזר היהודי. באום אל-פאחם, 48 אלף תושבים נאלצים להסתפק ב"אשנב"

לכתבה המלאה


מחקר: משרד הרווחה מפלה לרעה את היישובים הערביים בישראל

ליאור דטל, דה מרקר, 20.09.11

לפי העמותה, על אף שכ-20% מהנזקקים מתגוררים ביישובים ערביים - הרשויות הערביות קיבלו רק 10.6% מהתקציב המיועד לשירותים חברתיים ב-2009 ■ משרד הרווחה: "המדיניות היא להביא לסגירת פערים בשירותי הרווחה בין המגזר היהודי למגזר הלא יהודי"

לכתבה המלאה


הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות

תכנית טלויזיה "לב הענין" - ערוץ 1, 20.09.11

ראיון עם רון גרליץ, בתכנית הטלויזיה לב הענין לאחר פירסום הדו"ח מחסמים לסיכויים

לכתבה המלאה

פרסומיםנייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – תקנים לעובדות סוציאליות בישובים הערבים

תאריך פרסום: 21.11.14

המסמך המלא: עברית


מכתב לוועדת אלאלוף למלחמה בעוני – צמצום שעורי העוני בחברה הערבית

תאריך פרסום: 6.02.14

המסמך המלא: עברית


"מחסמים לסיכויים" – הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות

מחסמים לסיכויים תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף ומהא אבו-סאלח
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.09.11

מסמך מדיניות מס' 4

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


"מחסמים לסיכויים" – הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תחקיר וכתיבה: מהא אבו סאלח, מיכל בליקוף, רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.08.10

מסמך מדיניות מס' 1 - מיפוי חַסָמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים בישראל

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: עברית