מחקרי מדיניותמכרזי מדינה – המפתח לפריצת דרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי ורועי ג'רופי
עריכה: שירלי רקח, ג'אבר עסאקלה, רון גרליץ, ראונק נאטור ויאיר סאקוב
תאריך פרסום: 28.11.16

שילוב עובדות ועובדים ערבים באמצעות מכרזי מדינה לקידום שוויון בשוק התעסוקה

המסמך המלא: العربية עברית English


חוות דעת כלכלית – ניתוח הכדאיות של קידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בשוק הפרטי באמצעות מכרזי מדינה

תחקיר וכתיבה: חברת TASC
תאריך פרסום: 28.11.16

המסמך המלא: עברית


שילוב עובדות ועובדים ערבים במכרזים ציבוריים לקידום שוויון בשוק התעסוקה

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי
תאריך פרסום: 29.06.15

הסכמה נרחבת שוררת באשר לחשיבות של שילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. מכרזים ציבוריים שיקדמו שילוב עובדים ערבים בכל רמות ההעסקה יכולים להביא לפריצת דרך בתחום זה, בעלות נמוכה יחסית, ובצורה שתשפיע על השוק הפרטי בטווח הארוך.

המסמך המלא: עברית


פערים בין יהודים וערבים במערכת החינוך – התשתית הפיזית

תאריך פרסום: 23.12.14

לאי־השוויון בחינוך יש השלכות שליליות רבות על החברה כולה ועל הפרטים בתוכה, החל מפגיעה בפוטנציאל ההשתכרות של הפרט ובסיכוייו למוביליות חברתית, וכלה בפגיעה ברמת הלכידות החברתית ובהיווצרות תחושות של אפליה, קיפוח ושסעים חברתיים. מטרת נייר זה היא לסקור את מצב אי־השוויון בין החינוך העברי לערבי, בכל הקשור להיבטים הפיזיים של סביבת הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר. הסביבה הפיזית של הלימודים היא נושא רחב הכולל מבני חינוך, חצרות, אופן ארגון ותכולה של חללים שונים, תאורה, אקוסטיקה ובקרת אקלים, וכן משאבי למידה, קרי מחשבים, ספרייה ומרכז משאבים, מעבדות ומתקני ספורט.

המסמך המלא: العربية עברית


מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה – מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף וספאא אגברייה
עריכה: שירלי רקח
תאריך פרסום: 10.06.14

מסמך זה בודק את מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות ביחס ליהודיות. המחקר הפריך את הטענה שהכנסותיהן של הרשויות הערביות נמוכות בשל שיעורי גביית ארנונה נמוכים, ומצא כי בעיית המחסור בהכנסות מארנונה נובעת בעיקר מבסיס מס נמוך מאוד, כלומר מצאי דל מאוד של נכסים מניבי ארנונה.

המסמך המלא: العربية עברית English


"מחסמים לסיכויים" – תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תחבו רה ציבורית ביישובים הערביים תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף וטובי כהן
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.11.12

מסמך מדיניות מס' 5

המסמך המלא: العربية עברית


"מחסמים לסיכויים" – הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות

מחסמים לסיכויים תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף ומהא אבו-סאלח
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.09.11

מסמך מדיניות מס' 4

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


"מחסמים לסיכויים" – שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים

"מחסמים לסיכויים" תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 1.09.11

מסמך מדיניות מס' 3

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית


"מחסמים לסיכויים" – סוגיות ברישום המקרקעין בחברה הערבית בישראל: מיפוי חסמים והמלצות מדיניות

מחסמים לסיכויים - מסמך מדיניות מס' 2 תחקיר וכתיבה: עו"ד רות שר שלום ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
תאריך פרסום: 15.07.11

מסמך מדיניות מס' 2

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


"מחסמים לסיכויים" – הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תחקיר וכתיבה: מהא אבו סאלח, מיכל בליקוף, רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.08.10

מסמך מדיניות מס' 1 - מיפוי חַסָמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים בישראל

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: עברית


מודל מיפוי החסמים של סיכוי

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תאריך פרסום: 15.08.10

המודל החדש שפותח בעמותת סיכוי לזיהוי חסמים ומיונם

המסמך המלא: עברית