פרסומים נוספיםעושים שינוי – שנה למדד הייצוג

תחקיר וכתיבה: אורן פרסיקו, אמג'ד שביטה ועידן רינג
עריכה: שוקי טאוסיג
תאריך פרסום: 25.04.17

פרויקט משותף לעין השביעית ועמותת סיכוי לקידום ייצוג הערבים בתקשורת העברית

המסמך המלא: العربية עברית


הנגשה של מידע אודות שירות התחבורה הציבורית בשפה הערבית לצד השפה העברית

תאריך פרסום: 25.05.16

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 25.02.16

המסמך המלא: עברית


עמדת עמותת סיכוי להצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 – שינויים מבניים – דיור – יישום המלצות צוות 120 הימים

תאריך פרסום: 12.08.15

מסמך זה מתייחס לעניין יישום המלצות צוות 120 הימים בחוק ההסדרים בגרסתו מתאריך30.07.2015. חוק ההסדרים בגרסתו הקודמת, מתאריך 09.07.2015 צומצם, ורבות מההמלצות שבו עוקרו מתוכן. להלן עמדתנו לעניין יישום המלצות צוות 120 הימים ושילובן בחוק ההסדרים:

המסמך המלא: עברית


התייחסות עמותת סיכוי להמלצות "צוות 120 הימים" להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 2.07.15

המסמך המלא: العربية עברית


נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תאריך פרסום: 30.06.15

המסמך המלא: עברית


אינפוגרפיקה: שילוב עובדות ועובדים ערבים במכרזים ציבוריים

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי
תאריך פרסום: 29.06.15

המסמך המלא: עברית English


שילוב רשויות מקומיות ערביות במינהלות אזורי תעשייה מרחביים משותפים

תאריך פרסום: 22.02.15

ניתוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 6.3 – "שילוב רשויות מיעוטים במינהלות משותפות"

המסמך המלא: עברית


הגברת האכיפה לטובת האוכלוסייה הערבית

תאריך פרסום: 8.01.15

נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי במסגרת פורום נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להגברת אכיפה לטובת החברה הערבית, דצמבר 2014. הנייר מציע המלצות אופרטיביות כדי שנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה תצליח להשפיע בתחום של אפליה כלפי האוכלוסייה הערבית

המסמך המלא: עברית


קידום השפה הערבית במרחב האקדמי הישראלי

תאריך פרסום: 15.12.14

השותפים למיזם זה, מרכז דיראסאת – מרכז ערבי למשפט ומדיניות, מכון ון ליר בירושלים, ועמותת סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי, חברו יחדיו כדי לקדם את השפה הערבית ובחרו במרחב האקדמי בישראל כמרחב ציבורי המשותף ליהודים ולערבים. המיזם יתמקד בארבעה מוסדות אקדמיים – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, והטכניון – אולם הפעילויות יכללו גם עבודה משותפת עם המועצה להשכלה גבוהה בישראל המחויבת לקידום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאזרחי ישראל הערבים ולקידום חברה שוויונית ודמוקרטית. אנו מאמינים כי סביבה אקדמית המכבדת את השפה הערבית היא מטרה משותפת, והיא עתידה להשפיע לחיוב על הדור הבא, ערבים ויהודים כאחד.

המסמך המלא: العربية עברית English


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – תקנים לעובדות סוציאליות בישובים הערבים

תאריך פרסום: 21.11.14

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – בניית מעונות יום בישובים הערבים

תאריך פרסום: 21.11.14

המסמך המלא: עברית


החובה לחלק הכנסות על פי קריטריונים שוויוניים וענייניים

תאריך פרסום: 12.06.14

מכתב לפרופ' ערן רזין, יו"ר ועדת חקירה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות מאזורים מניבי הכנסות ברמת הנגב

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה שהגישה עמותת סיכוי לועדת אלאלוף למלחמה בעוני – דיור לעניים בחברה הערבית

תאריך פרסום: 1.05.14

המסמך סוקר את מצב הדיור ביישובים הערביים תוך הדגשת הבעיות והאתגרים הייחודיים הניצבים בפני עניי החברה הערבית בתחום זה

המסמך המלא: עברית


מפת תיירות של קבוצת "דרך הים" – אזור המשולש הדרומי

מפת תיירות של קבוצת "דרך הים" - אזור המשולש הדרומי תאריך פרסום: 19.03.14

שתי קבוצות התיירות שהקימה עמותת סיכוי במסגרת פרוייקט אזורי שוויון - בעמק ובהר (צפון) ודרך הים (משולש דרומי) יזמו מפות תיירות של האזורים בהם הן פועלות. המפות מייצגות עבודה מאומצת של שתי הקבוצות למפות את האתרים התיירותיים ולהעלות אזורים וישובים בלתי מתויירים על מפת התיירות הארצית. המפות הוצגו וחולקו גם במהלך תערוכת התיירות הבינלאומית בגני התערוכה ב11-12/2

המסמך המלא: עברית


מפת תיירות של קבוצת "בעמק ובהר" אזור הצפון

מפת תיירות של קבוצת "בעמק ובהר" אזור הצפון תאריך פרסום: 19.03.14

שתי קבוצות התיירות שהקימה עמותת סיכוי במסגרת פרוייקט אזורי שוויון - בעמק ובהר (צפון) ודרך הים (משולש דרומי) יזמו מפות תיירות של האזורים בהם הן פועלות. המפות מייצגות עבודה מאומצת של שתי הקבוצות למפות את האתרים התיירותיים ולהעלות אזורים וישובים בלתי מתויירים על מפת התיירות הארצית. המפות הוצגו וחולקו גם במהלך תערוכת התיירות הבינלאומית בגני התערוכה ב11-12/2

המסמך המלא: עברית


ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה

תחקיר וכתיבה: ד"ר נוהאד עלי
תאריך פרסום: 8.10.13

המחקר מציג תמונת מצב עדכנית אודות ייצוג האזרחים הערבים, בשמונה אוניברסיטאות המחקר בישראל. המחקר, שהינו תיאורי במהותו בודק את ייצוג האזרחים הערבים בקרב הסטודנטים, הסגל האקדמי והאדמיניסטרטיבי, בקרב חברי מועצות הנאמנים וחברי הוועדים המנהליים. מחקר זה מהווה מחקר תשתית למחקרי המשך ונועד לבדוק את החסמים העומדים בפני הייצוג ההולם של האזרחים הערבים במוסדות ההשכלה הגבוהה ובדרכים להתגבר ולפרוץ אותם.

המסמך המלא: עברית


מסמך סיכום פעילות פיתוח התיירות בג'יסר אל זרקא

הפרויקט המוניציפלי בג'יסר אל זרקא תאריך פרסום: 1.01.12

בשנת 2011 סייעה עמותת סיכוי בקידום פעילות תיירותית בישוב ג'יסר אל זרקא ובהשתלבות כחלק בלתי נפרד מאזור חוף הכרמל

המסמך המלא: עברית


מי בעד שוויון?

שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות תחקיר וכתיבה: נוהאד עלי ושי ענבר
עריכה: רון גרליץ ויסמין הלוי
תאריך פרסום: 15.09.11

שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות

המסמך המלא: עברית
תקציר מנהלים: العربية עברית English


סגירת פערים בין יישובים ערבים ויהודים בתחום הרווחה לאור מדד השוויון של סיכוי

תחקיר וכתיבה: פרופסור יוסי קטן
תאריך פרסום: 2.12.07

הוגש למשרד הרווחה על ידי עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


כנס סיכוי לסיכום שלוש שנות מעקב אחר המלצות ועדת אור: סגירת פערים – מדדים לביצוע

עריכה: רחלה ינאי, דר' ג'ובראן ג'ובראן
תאריך פרסום: 5.06.07

הכנס היה מפגש נדיר בין השלטון המרכזי, השלטון המקומי והחברה האזרחית והווה חלק ממעקב גלוי ופומבי שהובילה עמותת סיכוי אחר מדיניות הממשלה בהקצאת משאבים שוויונית לאוכלוסיה הערבית.

המסמך המלא: עברית


דו"ח סיכום כינוס נצרת 2006

עריכה: שולי דיכטר ועלי חיידר
תאריך פרסום: 19.09.06

המסמך המלא: עברית


שיתוף בתנופת הצמיחה והפיתוח – הצעה לדגשים בפיתוח שוויוני של הגליל

תחקיר וכתיבה: שולי דיכטר וחלמי כתאנה
תאריך פרסום: 1.08.06

הוגש למנכ"ל משרד רוה"מ רענן דינור ולמנכ"ל משרד המשנה לרוה"מ, אפרת דובדבני על ידי שולי דיכטר וחלמי כתאנה - המרכז היהודי-ערבי לפיתוח כלכלי ועמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


אזרחי ישראל הערבי ותעשיית התיירות

תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף
עריכה: שלום (שולי) דיכטר
תאריך פרסום: 1.08.06

נקודות לדיון של עמותת סיכוי עם שר התיירות - 1 באוגוסט 2006

המסמך המלא: עברית


עצומה שיזמה סיכוי – אין קואליציה בלי ואדי עארה

24.04.06 תאריך פרסום: 24.04.06

אחת מן המועמדות לקואליציה, מפלגת "ישראל ביתנו", חרתה על דגלה את שלילת האזרחות מהאזרחים הערבים המתגוררים באזור המשולש, והכניסה בכך זרם עכור אל השיח הפוליטי בישראל. הצעתם שוללת עקרונית את אזרחותם של כל הערבים בישראל, גם של אלה אשר נפל בחלקם לחיות רחוק מן הגבול. הצעה זו לכשעצמה מסכנת את הדמוקרטיה בישראל.

המסמך המלא: עברית


פיתוח הנגב והגליל – ליהודים בלבד?

פיתוח הנגב והגליל תחקיר וכתיבה: ניסים שלאם סלמן, רועי פולקמן
עריכה: שולי דיכטר
תאריך פרסום: 1.07.05

פיתוח הנגב והגליל - ליהודים בלבד? הצעה לפיתוח שוויוני בין יהודים לערבים בנגב ובגליל נייר מדיניות 2005

המסמך המלא: עברית