פרסומיםעושים שינוי – שנה למדד הייצוג

תחקיר וכתיבה: אורן פרסיקו, אמג'ד שביטה ועידן רינג
עריכה: שוקי טאוסיג
תאריך פרסום: 25.04.17

פרויקט משותף לעין השביעית ועמותת סיכוי לקידום ייצוג הערבים בתקשורת העברית

המסמך המלא: العربية עברית


מכרזי מדינה – המפתח לפריצת דרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי

תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי ורועי ג'רופי
עריכה: שירלי רקח, ג'אבר עסאקלה, רון גרליץ, ראונק נאטור ויאיר סאקוב
תאריך פרסום: 28.11.16

שילוב עובדות ועובדים ערבים באמצעות מכרזי מדינה לקידום שוויון בשוק התעסוקה

המסמך המלא: العربية עברית English


חוות דעת כלכלית – ניתוח הכדאיות של קידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בשוק הפרטי באמצעות מכרזי מדינה

תחקיר וכתיבה: חברת TASC
תאריך פרסום: 28.11.16

המסמך המלא: עברית


מחיר ההדרה: האזרחים הערבים בתקשורת העברית בתקופת ההסלמה הפוליטית-ביטחונית של אוקטובר 2015

תחקיר וכתיבה: עידן רינג
עריכה: רון גרליץ ואמג'ד שביטה
תאריך פרסום: 28.09.16

המסמך המלא: עברית


השפה הערבית באקדמיה בישראל: ההיעדרות ההיסטורית, האתגרים בהווה, הסיכויים לעתיד

תחקיר וכתיבה: מוחמד אמארה, סמדר דוניצה–שמידט, עבד אלרחמן מרעי
תאריך פרסום: 6.07.16

דו"ח משותף של הארגונים השותפים לפרויקט ערבית באקדמיה: עמותת סיכוי, דירסאת, ומכון ון ליר

המסמך המלא: עברית


נייר עמדה: התייחסות עמותת סיכוי לדוח "הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית" (דו"ח קמיניץ)

תאריך פרסום: 16.05.16

המסמך המלא: עברית


קידום פתרונות דיור בחברה הערבית

תאריך פרסום: 30.03.15

נייר עמדה עבור צוות 120 ימים לפתרון מצודקת הדיור בחברה הערבית. מצוקת הדיור בחברה הערבית הולכת ומחריפה משנה לשנה, וביישובים הערביים יש מחסור גדול ביחידות דיור, שמשפיע במיוחד על משקי בית חלשים. כיום קיים פער גדול בין היצע הפתרונות המצומצם העומד לרשות החברה הערבית במענה למגורים ודיור ובין הצורך ההולך וגובר מדי שנה. מסמך זה דן בהרחבה בשלוש סוגיות עיקריות: שיווק קרקע מדינה, כוח אדם מקצועי ייעודי במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות הערביות, וקידום תכנון לדיור ולתשתיות תומכות.

המסמך המלא: עברית


חוות דעת סביבתית – בניית מסד נתוני פסולות

תחקיר וכתיבה: M.Sc שמואל אפוטה, Envirotec
תאריך פרסום: 15.02.15

המסמך המלא: עברית


פורום "אזורי שוויון" המשולש הדרומי דרום השרון: קידום תחבורה ציבורית – מסמך צרכים

תאריך פרסום: 15.02.15

המסמך המלא: עברית


פערים בין יהודים וערבים במערכת החינוך – התשתית הפיזית

תאריך פרסום: 23.12.14

לאי־השוויון בחינוך יש השלכות שליליות רבות על החברה כולה ועל הפרטים בתוכה, החל מפגיעה בפוטנציאל ההשתכרות של הפרט ובסיכוייו למוביליות חברתית, וכלה בפגיעה ברמת הלכידות החברתית ובהיווצרות תחושות של אפליה, קיפוח ושסעים חברתיים. מטרת נייר זה היא לסקור את מצב אי־השוויון בין החינוך העברי לערבי, בכל הקשור להיבטים הפיזיים של סביבת הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר. הסביבה הפיזית של הלימודים היא נושא רחב הכולל מבני חינוך, חצרות, אופן ארגון ותכולה של חללים שונים, תאורה, אקוסטיקה ובקרת אקלים, וכן משאבי למידה, קרי מחשבים, ספרייה ומרכז משאבים, מעבדות ומתקני ספורט.

המסמך המלא: العربية עברית


נוכחות נפקדות: הקמפוס הישראלי ויחסו אל השפה הערבית – תמונת מצב

תאריך פרסום: 17.12.14

המסמך המלא: العربية עברית English


אזורי שוויון

תאריך פרסום: 27.11.14

קידום שותפות בין רשויות מוניציפליות יהודיות וערביות: לקחים ותובנות מעשור של פעילות של עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה – מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף וספאא אגברייה
עריכה: שירלי רקח
תאריך פרסום: 10.06.14

מסמך זה בודק את מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות ביחס ליהודיות. המחקר הפריך את הטענה שהכנסותיהן של הרשויות הערביות נמוכות בשל שיעורי גביית ארנונה נמוכים, ומצא כי בעיית המחסור בהכנסות מארנונה נובעת בעיקר מבסיס מס נמוך מאוד, כלומר מצאי דל מאוד של נכסים מניבי ארנונה.

המסמך המלא: العربية עברית English


ייצוג האזרחים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה

תחקיר וכתיבה: ד"ר נוהאד עלי
תאריך פרסום: 8.10.13

המחקר מציג תמונת מצב עדכנית אודות ייצוג האזרחים הערבים, בשמונה אוניברסיטאות המחקר בישראל. המחקר, שהינו תיאורי במהותו בודק את ייצוג האזרחים הערבים בקרב הסטודנטים, הסגל האקדמי והאדמיניסטרטיבי, בקרב חברי מועצות הנאמנים וחברי הוועדים המנהליים. מחקר זה מהווה מחקר תשתית למחקרי המשך ונועד לבדוק את החסמים העומדים בפני הייצוג ההולם של האזרחים הערבים במוסדות ההשכלה הגבוהה ובדרכים להתגבר ולפרוץ אותם.

המסמך המלא: עברית


דרכים לקידום תחבורה ציבורית נגישה לכלל התושבים ביישובים הערביים

תחקיר וכתיבה: יעל דניאלי להב
תאריך פרסום: 1.07.13

המסמך המלא: العربية עברית


"מחסמים לסיכויים" – תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

תחבו רה ציבורית ביישובים הערביים תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף וטובי כהן
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.11.12

מסמך מדיניות מס' 5

המסמך המלא: العربية עברית


מסמך סיכום פעילות פיתוח התיירות בג'יסר אל זרקא

הפרויקט המוניציפלי בג'יסר אל זרקא תאריך פרסום: 1.01.12

בשנת 2011 סייעה עמותת סיכוי בקידום פעילות תיירותית בישוב ג'יסר אל זרקא ובהשתלבות כחלק בלתי נפרד מאזור חוף הכרמל

המסמך המלא: עברית


מי בעד שוויון?

שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות תחקיר וכתיבה: נוהאד עלי ושי ענבר
עריכה: רון גרליץ ויסמין הלוי
תאריך פרסום: 15.09.11

שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות

המסמך המלא: עברית
תקציר מנהלים: العربية עברית English


"מחסמים לסיכויים" – הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות

מחסמים לסיכויים תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף ומהא אבו-סאלח
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.09.11

מסמך מדיניות מס' 4

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


"מחסמים לסיכויים" – שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים

"מחסמים לסיכויים" תחקיר וכתיבה: חגית נעלי-יוסף
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 1.09.11

מסמך מדיניות מס' 3

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית


"מחסמים לסיכויים" – סוגיות ברישום המקרקעין בחברה הערבית בישראל: מיפוי חסמים והמלצות מדיניות

מחסמים לסיכויים - מסמך מדיניות מס' 2 תחקיר וכתיבה: עו"ד רות שר שלום ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
תאריך פרסום: 15.07.11

מסמך מדיניות מס' 2

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: עברית


מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל – 2009

מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל - 2009 תחקיר וכתיבה: עלאא חמדאן ויאסר עואד
עריכה: עו"ד עלי חיידר
תאריך פרסום: 1.12.10

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית English


פרויקט שיתוף מוניציפלי – ואדי ערה

wadiara_seret2010 תאריך פרסום: 1.12.10

סרט וידאו בן 11 דקות אודות פרויקט שיתוף הפעולה המוניציפלי בין רשויות מקומיות ערביות ויהודיות בואדי עארה. בסרט ראיונות עם ראשי הרשויות המשתתפים בפרויקט, עם צוות סיכוי אשר הפעיל את הפרויקט ועם אזרחים באזור.

המסמך המלא: עברית


"מחסמים לסיכויים" – הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תחקיר וכתיבה: מהא אבו סאלח, מיכל בליקוף, רון גרליץ ורות ויינשנק-ונר
עריכה: רון גרליץ
תאריך פרסום: 15.08.10

מסמך מדיניות מס' 1 - מיפוי חַסָמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין ערבים ליהודים בישראל

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: עברית


מודל מיפוי החסמים של סיכוי

מחסמים לסיכויים - הדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל תאריך פרסום: 15.08.10

המודל החדש שפותח בעמותת סיכוי לזיהוי חסמים ומיונם

המסמך המלא: עברית


מתווה לשיתוף פעולה יהודי ערבי בין רשויות מוניציפליות – מקרה ואדי עארה

מתווה לשיתוף פעולה יהודי ערבי בין רשויות מוניציפליות - מקרה ואדי עארה תאריך פרסום: 1.11.09

חוברת המציגה את המתווה לשיתוף פעולה מוניציפלי בין רשויות יהודיות וערביות שכנות. המסמך מציג את המודל, את עקרונות הפעולה של שיתוף הפעולה האזורי בין הרשויות, את הניסיון שנרכש ואת תהליך העבודה וההישגים באזור ואדי עארה.

המסמך המלא: עברית


מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל – 2008

מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל - 2008 תחקיר וכתיבה: יאסר עואד ומנאר מחמוד
עריכה: עו"ד עלי חיידר
תאריך פרסום: 1.08.09

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית English


מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל – 2007

מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל – 2007 תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף, מנאר מחמוד, עו"ד עלי חיידר, יאסר עואד
עריכה: עו"ד עלי חיידר
תאריך פרסום: 1.07.08

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית English


סגירת פערים בין יישובים ערבים ויהודים בתחום הרווחה לאור מדד השוויון של סיכוי

תחקיר וכתיבה: פרופסור יוסי קטן
תאריך פרסום: 2.12.07

הוגש למשרד הרווחה על ידי עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


כנס סיכוי לסיכום שלוש שנות מעקב אחר המלצות ועדת אור: סגירת פערים – מדדים לביצוע

עריכה: רחלה ינאי, דר' ג'ובראן ג'ובראן
תאריך פרסום: 5.06.07

הכנס היה מפגש נדיר בין השלטון המרכזי, השלטון המקומי והחברה האזרחית והווה חלק ממעקב גלוי ופומבי שהובילה עמותת סיכוי אחר מדיניות הממשלה בהקצאת משאבים שוויונית לאוכלוסיה הערבית.

המסמך המלא: עברית


מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל – 2006

מדד השוויון בין האזרחים היהודים והערבים בישראל – 2006 תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף, ד”ר ג'ובראן ג'ובראן, אורי גופר, רחלה ינאי, מנאר מחמוד, נדא מתא
עריכה: עו"ד עלי חיידר
תאריך פרסום: 1.03.07

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית English


דו"ח סיכום כינוס נצרת 2006

עריכה: שולי דיכטר ועלי חיידר
תאריך פרסום: 19.09.06

המסמך המלא: עברית


שיתוף בתנופת הצמיחה והפיתוח – הצעה לדגשים בפיתוח שוויוני של הגליל

תחקיר וכתיבה: שולי דיכטר וחלמי כתאנה
תאריך פרסום: 1.08.06

הוגש למנכ"ל משרד רוה"מ רענן דינור ולמנכ"ל משרד המשנה לרוה"מ, אפרת דובדבני על ידי שולי דיכטר וחלמי כתאנה - המרכז היהודי-ערבי לפיתוח כלכלי ועמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


אזרחי ישראל הערבי ותעשיית התיירות

תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף
עריכה: שלום (שולי) דיכטר
תאריך פרסום: 1.08.06

נקודות לדיון של עמותת סיכוי עם שר התיירות - 1 באוגוסט 2006

המסמך המלא: עברית


עצומה שיזמה סיכוי – אין קואליציה בלי ואדי עארה

24.04.06 תאריך פרסום: 24.04.06

אחת מן המועמדות לקואליציה, מפלגת "ישראל ביתנו", חרתה על דגלה את שלילת האזרחות מהאזרחים הערבים המתגוררים באזור המשולש, והכניסה בכך זרם עכור אל השיח הפוליטי בישראל. הצעתם שוללת עקרונית את אזרחותם של כל הערבים בישראל, גם של אלה אשר נפל בחלקם לחיות רחוק מן הגבול. הצעה זו לכשעצמה מסכנת את הדמוקרטיה בישראל.

המסמך המלא: עברית


דו"ח סיכוי 2005-2004

דו"ח סיכוי - 2005 תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף, עו"ד עלי חיידר, נדא מתא
עריכה: עו"ד עלי חיידר
תאריך פרסום: 1.12.05

מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים

המסמך המלא: العربية עברית English


פיתוח הנגב והגליל – ליהודים בלבד?

פיתוח הנגב והגליל תחקיר וכתיבה: ניסים שלאם סלמן, רועי פולקמן
עריכה: שולי דיכטר
תאריך פרסום: 1.07.05

פיתוח הנגב והגליל - ליהודים בלבד? הצעה לפיתוח שוויוני בין יהודים לערבים בנגב ובגליל נייר מדיניות 2005

המסמך המלא: עברית


דו"ח סיכוי 2003 – 2004

דו"ח סיכוי 2003 – 2004 תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף
עריכה: שלום (שולי) דיכטר
תאריך פרסום: 1.09.04

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: العربية עברית English


דו"ח עמותת סיכוי 2003-2002

דו"ח עמותת סיכוי 2003-2002 תחקיר וכתיבה: מיכל בליקוף, מולי מלקאר
עריכה: שלום (שולי) דיכטר, ד"ר אסעד גאנם
תאריך פרסום: 1.07.03

המסמך המלא: العربية עברית English
תקציר מנהלים: English


דו"ח עמותת סיכוי 2002-2001

תחקיר וכתיבה: מולי מלקאר
עריכה: שלום (שולי) דיכטר , ד"ר אסעד גאנם
תאריך פרסום: 1.06.02

המסמך המלא: עברית English
תקציר מנהלים: English


סיכוי במשגב – שוויון ושילוב האזרחים הערבים 2001-2000

תחקיר וכתיבה: איציק גרשוני
עריכה: שלום (שולי) דיכטר
תאריך פרסום: 1.09.01

המסמך המלא: עברית English


שוויון ושילוב האזרחים הערבים בישראל 2000 – 2001

תחקיר וכתיבה: שלום (שולי) דיכטר, עו"ד עלי חיידר, וודיע עוואוודה
עריכה: שלום (שולי) דיכטר
תאריך פרסום: 1.06.01

דו"ח עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית


שוויון ושילוב האזרחים הערבים בישראל 1999 – 2000

תחקיר וכתיבה: שלום (שולי) דיכטר, ד"ר אסעד ע'אנם, ד"ר אסמאעיל אבו סעד
עריכה: שלום (שולי) דיכטר, ד"ר אסעד ע'אנם
תאריך פרסום: 1.06.00

דו"ח עמותת סיכוי

המסמך המלא: עברית English