סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי (ע"ר)

עופר דגן הצטרף למחלקה למדיניות שוויונית בסיכוי בפברואר 2016, ומאז אוגוסט 2017 הוא מנהל שותף של המחלקה. לפני כניסתו לתפקיד מנהל שותף עופר ריכז את הפרויקט המשותף של סיכוי עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ואת המעקב אחר ביצוע תכנית הממשלה לתיקון מנגנוני הקצאת התקציבים לחברה הערבית. עופר הוא בעל תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית מאוניברסיטת בן גוריות בנגב. עופר עבד בעבר בשורה של ארגוני חברה אזרחית ויוזמות חברתיות בנגב, בין היתר בארגון שתיל (התמחות), בפורום דו-קיום בנגב, ועיריית באר שבע. כפעיל מתנדב בכוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, עופר ייעץ לוועד מנהלות המשפחתונים במועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר. עופר מתגורר בבאר שבע.

תחומי פעילות קשורים

Silence is Golden