עופר דגן

עופר דגן
רכז פרויקט הנגב

עופר הצטרף למחלקה למדיניות שוויונית בסיכוי בפברואר 2016, כרכז הפרויקט המשותף של סיכוי עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, וכדי לקדם את המעקב אחר ביצוע תכנית הממשלה לתיקון מנגנוני הקצאת התקציבים לחברה הערבית. עופר הוא בעל תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית מאוניברסיטת בן גוריות בנגב. עופר עבד בעבר בשורה של ארגוני חברה אזרחית ויוזמות חברתיות בנגב, בין היתר בארגון שתיל (התמחות), בפורום דו-קיום בנגב, ועיריית באר שבע. כפעיל מתנדב בכוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, עופר ייעץ לוועד מנהלות המשפחתונים במועצות האזוריות אל קאסום ונווה מדבר. עופר מתגורר בבאר שבע.