פרופ' מוחמד אמארה

بروفيسور محمد أماره

פרופ' מוחמד אמארה
יושב ראש שותף הוועד המנהל

פרופ' מוחמד אמארה הוא ראש הלימודים המתקדמים במכללה האקדמית בית-ברל. לימד בעבר באוניברסיטת בר-אילן ושימש מרצה אורח באוניברסיטת תל-אביב ובמספר אוניברסיטאות בחו"ל. התעניינותו האקדמית מתמקדת בחינוך לשוני, במדיניות לשונית, בסוציולינגוויסטיקה, בשפה ופוליטיקה, ובזהות קולקטיבית. הוא פרסם עשרות מאמרים ויותר מעשרה ספרים בשפות שונות. הוא פעיל מאוד בחברה האזרחית, ותורם רבות בתחום החינוך. פרופ' אמארה משמש כיום נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה.