סיכוי - מקדמים שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים

עמותת סיכוי היא ארגון משותף ליהודים וערבים אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון ושותפות בכל התחומים והרמות בין האזרחים הערבים־פלסטינים לאזרחים היהודים בישראל.

העמותה פועלת משנת 1991 מול משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, השלטון המקומי והציבור הרחב כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים, ולקדם מציאות של חברה משותפת ושוויונית.

סיכוי מנוהלת בכל הרמות באופן משותף על ידי יהודים וערבים שעובדים יחד בשאיפה תמידית לחיזוק השוויון והשותפות, גם בתוך תהליכי העשייה וקבלת ההחלטות הפנימיים. בראש הוועד המנהל עומדים יושבי ראש שותפים, פרופסור מוחמד אמארה וגב' אבירמה גולן; העמותה מנוהלת על ידי שני מנכ"לים שותפים, אמג'ד שביטה ועופר דגן, ומודל זה של ניהול משותף מתקיים גם בניהול המחלקות והפרויקטים. סדר היום של העמותה ופעילותה נגזרים מדיאלוג שוטף וגלוי בין חברי הצוות המקצועי והוועד המנהל הערבים והיהודים, הבאים מן הזרם המרכזי בציבור שלהם ומביאים עמם  מגוון רחב של תפיסות והשקפות עולם.

סיכוי פועלת בשני ערוצים מרכזיים במטרה לחולל שינוי משמעותי במצב האי-שוויון והאפליה כלפי האזרחים הערבים. ערוץ אחד הוא קידום מדיניות ממשלתית המבטיחה הקצאה שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים הערבים. לצורך כך מתמקדת המחלקה למדיניות שוויונית בביטול מדיניות מפלה ובקידום השקעות ממשלתיות בתכנון ודיור ברשויות המקומיות הערביות, תחבורה ציבורית, תשתיות, תעסוקה, חינוך, רווחה ועוד. מאז שנת 2015 המחלקה מעורבת בקידום החלטת הממשלה 922 לצמצום פערים בהקצאת משאבים לחברה הערבית וכיום ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי כדי לקדם את יישומה בפועל.

בערוץ הפעולה השני אנו פועלים לעצב מציאות של חברה משותפת שוויונית ומרחבים ציבוריים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות מעמיקים בין יהודים וערבים. המחלקה מקדמת נוכחות שוויונית במרחב הציבורי לשפה, לתרבות, להיסטוריה, לנרטיב הפלסטיני ולזהות של האזרחים הערבים כמיעוט לאומי, ילידי, פלסטיני. זאת באמצעות הפעלת פרויקטים בתחומים של מרחב ציבורי משותף, קידום חינוך לחיים משותפים, הסרת גילויי גזענות במרחב הציבורי ופיתוח תיירות משותפת. במקביל לפעילויות המחלקה לחברה משותפת, המחלקה הציבורית של סיכוי מפעילה מאז סוף 2015 בהצלחה רבה פרויקט לקידום ייצוג שוויוני של האזרחים הערבים בתקשורת העברית, באמצעות מעקב שבועי קבוע אחר רמת הייצוג של האזרחים הערבים בטלוויזיה וברדיו והפעלת לחץ מקצועי וציבורי על מקבלי ההחלטות ומובילי הדעה בתקשורת. כלי מרכזי בעשייה הזו, המחזק את ההשפעה והיעילות שלנו, הוא תהליכי הערכה ומדידה שיטתיים – המפתחים תרבות ארגונית של למידה. לפרטים על הגישה וכלי ההערכה ומדידה של סיכוי – לחצו כאן.

אנו בעמותת סיכוי משוכנעים כי הדרך להבטיח עתיד טוב יותר לכל אזרחי המדינה טמון ביכולתנו לכונן חברה משותפת ושוויונית לאזרחים היהודים והערבים- ואנו מאמינים שיש ביכולתנו לעשות זאת.

 

Silence is Golden